+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Kompetansebroen Innlandet

Studentambassadører i virtuelt medisinrom

I slutten av mai fikk lokal redaksjon i Innlandet delta på en historisk begivenhet på Høgskolen i Innlandet. Fem studenter har jobbet tett på utdanningsinstitusjonen for å se på nye måter å drive undervisning på ved bruk av virtuell virkelighet (VR). Høgskolen i Innlandet ønsker å ta læring til nye høyder.

Virtuell virkelighet (VR) har hatt en stor utvikling de siste årene og det åpner opp for mange muligheter i undervisningssammenheng. Med denne teknologien kan studenter få tilgang til visualisering og simulering av pensum og ferdighetstrening.

Pedagogisk og virkelighetsnær teknologi kan styrke studentenes kompetanse i legemiddelhåndtering. Vi ser at vi må ha en læringsarena som gir rom for mengdetrening slik at vi minimerer farene ved feil legemiddelutregning. Hvordan vi skal utvikle dette må vi ha med oss studentene selv på

Lucie Furulund, høgskolelektor ved Seksjon for sykepleie Høgskolen i Innlandet
Lucie Furulund, Frank Martinsen, Tor Even Alhaug og Oliver Saugestad

Hva er VR-medisinrom?

Et virtuelt medisinrom kan brukes som et verktøy for å trene på legemiddelhåndtering. Rommet er en trygg og kostnadseffektiv omgivelse der det ikke er noen risiko for å skade pasienter. Inne i VR- brillen trenes det på istandgjøring, egenkontroll og dobbeltkontroll inne i det virtuelle medisinrommet.

Ved Høgskolen i Innlandet har de i perioden 2018-2020 testet det virtuelle medisinrommet. Erfaringene viser at applikasjonen er nyskapende og fleksibel, gir mengdetrening og bidrar til virkelighetsnær læring med pasientcaser fra spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det er en måte å vurdere studentenes kompetanse på.

Elementene inne i VR-rommet er gjenskapt etter reelle objekter, som pilleembalasje, infusjonsposer, dosetter, pilledeler og annet utstyr. Her kan studentene øve seg på de fem R-ene – rett legemiddel, rett måte, rett dose, rett tid og rett pasient. – gjennom pasientcaser i stigende progresjon og kompleksitet. Ferdighetstreningen foregår inne i VR-brillen og bygger på LH-prosessen i Legemiddelhåndteringsforskriften.

Studentambassadører

Studentene Tor Even Alhaug og Oliver Saugestad meldte seg raskt til oppgaven som studnetambassadør innen VR nettopp fordi de vil være med å påvirke studiet. De peker spesielt på hvor nyttig det har vært med mengdeøving før de skulle inn i første praksis, sykehjemspraksis.

Det fine med applikasjonen er at vi får automatisk tilbakemelding på det utførte caset. Hvis vi har gjort alt rett står det “fullført oppgave” og dersom det er mangler får vi konkret tilbakemelding på hva som er feil slik at vi kan lære. Det er en artig måte å lære på, i motsetning til den gamle matteprøven hvor man bare fikk beskjed om at det er feil.

Tor Even Alhaug og Oliver Saugestad, 1.årsstudenter ved sykepleieutdanningen Høgskolen Innlandet

Stipendiat på VR

Ved Høgskolen i Innlandet har de også stipendiat Frode Johansen som skal forske på bruk av VR i ferdighetstrening for sykepleiestudenter. Han skal starte med en evaluering av bruken av VR-medisinrom, hvor brukervennlighet og nytte skal testes av 80-100 studenter og lærere. I tillegg skal han se på hvordan man kan nytte teknologien videre. Etter dette skal han gjøre intervju i fokusgrupper hvor fokuset er på selve opplevelsen. Til slutt er planen å utvikle noen modeller, innhold og rammer for hvordan en kan ta i bruk VR-teknologien som et supplement til undervisningen for sykepleiere.

Ett av mine ønsker er at vi har ærlighet rundt VR. Hva skal vi egentlig bruke det til? En kritisk, pragmatisk tilnærming som sier noe mer enn at det er gøy å teste det ut en gang. I denne utviklingen er det lurt å ta med spillfolkene nettopp fordi de kan teknologien og de kan denne egne verdenen

Frode Johansen, stipendiat ved Høgskolen i Innlandet