+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Bård Gudim/Sunnaas sykehus

Sunnaas sykehus tilbyr nå en utvidet veiledningstjeneste for rehabilitering

Mye planlagt rehabiliteringsaktivitet i Norge med fysisk oppmøte er nå avlyst. Sunnaas sykehus har opprettet en veiledningstelefon for å kunne gi pasienter individuelle rehabiliteringstjenester og veilede kommunehelsetjenesten, på avstand. 

Helsemyndighetene vil sikre tilstrekkelig kapasitet til å behandle pasienter som blir alvorlig syke av Covid-19. Mye planlagt rehabiliteringsaktivitet i Norge med fysisk oppmøte er nå avlyst. Dette innebærer at rehabilitering gis primært til pasienter som har hatt akutte/plutselig oppståtte hendelser. Dette utløser stor fortvilelse hos pasienter og pårørende som står uten tilbud fra både spesialisthelsetjenesten og fra kommunehelsetjenesten. Når mange private aktører også har stengt eller redusert sin aktivitet, har Sunnaas sykehus besluttet å øke rådgivning og veiledningstilbud. Hensikten med tilbudet er å kunne gi pasienter individuelle rehabiliteringstjenester og veilede kommunehelsetjenesten, på avstand.

Veiledningstjenesten via tlf. 66 96 96 96 er åpen og med tilgjengelig helsepersonell kl. 9-15 i tiden fremover til å yte kompetansetjeneste via denne telefonen, med forbehold om kapasitet og ressurser.
 
Veiledningstjenesten er åpen for pasienter, pårørende, helsepersonell og særlig fastleger, og har telefonnummer 66 96 96 96. Tjenesten rutes direkte til Regional koordinerende enhet, som har erfarne rådgivere i første linje. Her vil det gis råd på generell basis, men er det behov for ytterligere konsultasjon vil det henvises til et fagteam for videre rådgivning. Fagteamene består av fysio- og ergoterapeuter, leger og psykologer. For noen kan det være aktuelt å etablere online rehabiliteringstiltak, og de vil da henvises videre til individuell online rehabilitering. Det kan være tilbud som virtuell trening i grupper via Studio 99 eller språktrening via videokonferanse.

Prosjektgruppen for online rehabiliteringstjeneste består av: Frank Becker (klinikk), Jon Ivar Sørland (RKE), Hans Kristian Skara (e-helse og teknologi), Cecilie Hamnes (Bemanningsteamet), Anne-Marthe Sanders (fagsjef) og Kirsten Sæther (prosjektleder).