+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Sykehuset i Vestfold bygger nytt kreftsenter

Nina Cecilie Firing er prosjektleder for nytt Kreft- og blodsykdomssenter ved SiV, som skal stå klart til innflytting i nytt somatikkbygg høsten 2021.
Prosjektet Kreft- og blodsykdomssenter er en del av det store organisasjonsutviklingsprogrammet som pågår i forbindelse med utbyggingen.

Visjonen om pasientenes helsetjeneste har vært førende for planleggingen, og realiseres nå som «Pasientenes Kreftsenter» ved Sykehuset i Vestfold.

I dette intervjuet (som er delt inn i tre deler – klikk på filmene under), forteller Firing om hva som blir nytt med dette senteret, og hva som blir de viktigste forbedringene sett i forhold til dagens kreftavdeling.

Prosjektet har vært opptatt av å innhente brukernes opplevelser og synspunkter under utvikling av «pasientenes kreftsenter». Dette er blant annet også sammenstilt i denne innsiktsrapporten.

Flere pasienter har gitt uttrykk for at de ønsker seg smidigere og raskere vei inn i sykehuset ved akuttinnleggelser.
Kreftprosjektet samarbeider derfor med akuttsenterprosjektet for å skape god flyt og raskere vei inn for kreftpasientene.