+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Tema: Utviklingshemming

Visste du at Kompetansebroen har nyttige læringsressurser for deg som arbeider med personer med utviklingshemming? I tema Utviklingshemming finner du lett tilgjengelig fagstoff som gir en kort innføring i relevante emner, og det er nettopp lagt til et nytt e-læringskurs fra Nasjonalt senter for aldring og helse.

Mennesker med utviklingshemming, eller psykisk utviklingshemming som det heter i det medisinske kodeverket, er en pasientgruppe som helsepersonell kan treffe i store deler av helsevesenet. Utviklingshemming innebærer nedsatt kognitive ferdigheter, men gir også ulik grad av utfordringer knyttet til språk, motorikk, sosial kompetanse og evne til å klare dagligdagse aktiviteter. Mennesker med psykisk utviklingshemming har oftere somatisk sykdom eller psykiske lidelser enn mennesker uten psykisk utviklingshemming.

I temaseksjonen ønsker Kompetansebroen å samle og strukturere relevant læringsinnhold slik at det er lett å finne og lett å ta i bruk. Her finner du filmer, e-læringskurs, podkaster, informasjonsartikler om kompetansetjenester og ulike fordypningsressurser. Innholdet i tema Utviklingshemming er utviklet i samarbeid med blant annet Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming og Nasjonalt senter for aldring og helse.

E-læringskurs med innføring i viktigste emner

Nasjonalt senter for aldring og helse har utviklet et e-læringskurs som nå videreformidles på Kompetansebroen. Kurset heter “Dette må jeg kunne – gode tjenester til mennesker med utviklingshemming” og gir en kort innføring i emner en bør ha kunnskap om for å arbeide med mennesker med utviklingshemming. Du kommer til kurset ved å klikke på bilde eller tekst under:

De øvrige ressursene i tema Utviklingshemming finner du ved å klikke på knappen under: