+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS

Tilbyr rehabilitering etter Covid-19

Ved Sykehuset i Vestfold (SiV) får nå pasienter som har eller har hatt Covid-19, tilbud om rehabilitering.

Symptomer og følgeplager etter Covid-19 kan være mange og alvorlige, og kan føre til et større eller mindre tap av funksjon. Pasienter som har gått gjennom intensivbehandling er ekstra utsatt for tap av funksjoner relatert til muskelsvinn, kognitive og psykiske problemstillinger, svelg- og språkproblematikk og redusert lungekapasitet. I tillegg kommer en psykososial belastning og en krevende situasjon for mange pårørende.

Klinikksjef Gro Aasland. Foto: Sykehuset i Vestfold.

Covid-19 pasienter, med eller uten intensivbehandling, er en pasientgruppe som kan ha stort behov for spesialisert og individuelt tilpasset rehabilitering med en bred tverrfaglig tilnærming, sier klinikksjef Gro Aasland ved Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (Kysthospitalet).

 

Noen av pasientene med Covid-19 får et relativt lett forløp og vil ikke ha behov for et spesialisert rehabiliteringstilbud.

Men de aller fleste Covid-19-pasientene som blir lagt inn på SiV, får fysioterapi i form av informasjon, lungefysioterapi og mobilisering. Samtidig vil det bli vurdert om det er behov for videre rehabilitering, og for de aller fleste av de pasientene som får et opphold på intensivavdelingen vil det være aktuelt, sier Aasland.

Starter tidlig

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering ved SiV har nå utarbeidet et helhetlig rehabiliteringsforløp for disse pasientene. Forløpet innebærer at pasientene er under tilsyn og vurdering av legespesialist i rehabilitering under hele behandlingsperioden ved SiV. Det startes tidlig opp med rehabilitering allerede når pasienten er inneliggende på infeksjonsavdeling/intensivavdeling.

Kysthospitalet har nå spesialist i rehabilitering til stede på akuttsykehuset i Tønsberg. Denne legen samarbeider tett med legene på intensivavdelingen og infeksjonsavdelingen og kan, sammen med våre fagpersoner i Tønsberg, vurdere Covid-19-pasientene med tanke på rehabiliteringsbehov, sier klinikksjef Aasland.

Rehabilitering og mobilisering av pasienten starter når pasienten ligger inne på infeksjons- eller intensivavdelingen. Hvis pasienten er smittefri kan han eller hun overføres direkte til Kysthospitalet i Stavern. For andre pasienter kan det være aktuelt å reise hjem og få en vurdering av rehabiliteringsbehovet der.

Det kan da være aktuelt med enten innleggelse på Kysthospitalet, poliklinisk oppfølging og veiledning gjennom video, fysisk oppmøte eller via ambulante tjenester. For at pasientene skal få opphold på Kysthospitalet må de være smittefrie. Inntil de er det må vi benytte andre kontaktformer.

Vi ved Kysthospitalet er veldig glade for å kunne tilby dette helhetlige rehabiliteringsforløpet for pasienter med Covid-19, sier Aasland.

Overlege Tom Farmen Nerli ved Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering skal jobbe med pasientgruppen ved sykehuset i Tønsberg. Han opplever et godt samarbeidsklima.

Min rolle som rehabiliteringslege med fokus på funksjon og kartlegging av dette, tror jeg oppleves som et fint supplement til den gode behandlingen som allerede gis. Vi har også veldig dyktige fysioterapeuter, ergoterapeuter og logoped som er veldig involvert i disse pasientene. Det er viktig med tanke på tidlig innsats og også viktig med tanke på bedre prognose på sikt.

 

Fastleger kan henvise pasienter etter gjennomgått infeksjon med Covid-19 til vurdering på Kysthospitalet.