+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Tiltakspakke “Hva er viktig for deg?”

Lungeavdelingen på Akershus universitetssykehus og bydelene Alna, Stovner og Grorud har nettopp avsluttet et samhandlingsprosjekt om systematisk implementering av begrepet “Hva er viktig for deg?” i digital kommunikasjon. Målet er å videreutvikle pasientens helsetjeneste.

«Hva er viktig for deg?» er et verktøy som kan bidra til å styrke pasienten og er av de overordnede målene i utviklingsplanen 2035 til Ahus. Det er også et stort fokus på dette viktige spørsmålet i Oslo kommune. Under kan du se et webinar med prosjektleder Therese Hegsvold Borchgrevink om hvordan denne tiltakspakken kan tas i bruk.

Vi har sett på hvordan «Hva er viktig for deg?» kunne implementeres mer systematisk i et helhetlig pasientforløp. Det starter med en “Hva er viktig for deg”-samtale med innbygger i hjemmet som tjenesteansvarlig i bydel utfører.

Informasjonen fra brukeren dokumenteres og videreformidles til sykehus ved innleggelse. På sykehuset spør man også om “Hva er viktig for deg?”, dokumenterer og videresender tilbake til bydelen via helseopplysninger (PLO-ledetekst) og legejournal ved utskrivelse, forteller Borchgrevink.

Pasientens helsetjeneste

Ved å implementere begrepet “Hva er viktig for deg?”  i praksis og få det til å bli en del av den daglige driften for helsepersonell, vil dette kunne ha flere positive innvirkninger på dagens helsevesen for pasienter/brukere, pårørende og helsepersonell.

Gjennom systematisk dokumentasjon og utveksling av informasjon om viktige behov for pasienten mellom sykehus og kommuner/bydeler vil man kunne styre ressursbruk ut fra hva som er viktig for pasienten gjennom hele pasientforløpet. Dette vil igjen kunne bidra til å styrke pasienter/brukere og skape deres helsetjenester.

Det ble utført flere gode endringer i dette prosjektet. Borchgrevink er spesielt fornøyd med disse endringene.

Lungeavdelingen endret blant annet teksten i velkomstbrosjyren, og satt begrepet opp som et eget punkt på tavlemøte. Den viktigste endringen er nok at PLO-teksten er endret til “Hva er viktig for pasienten?” for hele sykehuset. På den måten vil man kunne sikre at flere tar i bruk ” Hva er viktig for deg?” i tjenesten, sier Borchgrevink.

Tiltakspakke til bruk for andre sykehusavdelinger og kommuner

Et annet resultat av prosjektet er utarbeidelsen av en tiltakspakke som har til hensikt å gjøre det enklere for andre sykehusavdelinger og kommuner å kunne systematisere begrepet på egen avdelingen. Tiltakspakken er nå publisert på Kompetansebroen, sammen med et webinar med prosjektleder Borchgrevink som forklarer hvordan man kan ta i bruk denne tiltakspakken hos seg.

Borchgrevink ønsker at tiltakspakken kan bidra til å forenkle prosessen med å systematisere begrepet i praksis og sikre at pasienten møter denne holdningen gjennom hele sitt pasientforløp.

Vi ønsker at flere skal ta i bruk “Hva er viktig for deg?”-tematikken systematisk for å styrke pasienten. Dette vil kunne bidra til å inkludere pasientene i videreutvikling av egne helsetjenester. Og vi håper denne tiltakspakken kan bidra til å få dette enklere til både på avdelinger på sykehuset, men også i kommunene, avslutter Borchgrevink.