+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

To nye e-læringskurs på Kompetansebroen!

Kompetansebroen deler nå to nye og viktige e-læringskurs fra våre samarbeidspartnere i Aldring og helse og Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB).

Aldring og helse

Aldring og helse har utviklet et e-læringskurs om aldring og helse hos personer med utviklingshemning. Kurset gir kunnskap om hvordan de som tilbyr tjenestene kan legge til rette for at eldre med utviklingshemning får en faglig forsvarlig og personsentrert oppfølging. Det gis også en innføring og opplæring i hvordan dokumentere endringer i funksjon og helse hos voksne og eldre med utviklingshemning.

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB)

Dette kurset bidrar til å løfte verdien av brukermedvirkning og tverrfaglig/tverretatlig samarbeid, gjennom simulering av et ansvarsgruppemøte for en bruker med utfordringer knyttet til rusavhengighet. Kurset stimulerer til undring og refleksjon knyttet til hvor og hvorfor det går galt i møtet, og hva som kunne vært gode alternative løsninger.

Du kommer til kursene ved å klikke på bildene under: