Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold

Gruppeveilednings-metodikk for bedre livsmestring

Her kan lese om en brukerorientert, personsentrert gruppeveiledningsmetodikk for bedre livsmestring gjennom økt bevissthet og selvforståelse – SAVE; Self Awareness through Values and Emotions metodikk

Forskningen som ligger til grunn for metoden har fokusert på deltakernes endringsprosesser, spesielt deres evne til å bruke egne ressurser målrettet: den energi, styrke og nye muligheter de beskriver ut fra økt selvbevissthet.

Deltakerne fikk en bedre selvforståelse og ble mer bevisst egne prioriteringer og valg, og slik utviklet de en større evne til å ta vare på seg selv og gjøre mulige forandringer slik at de lettere kunne mestre sin utfordrende livssituasjon.

Fra denne kunnskapen er metodikken “SAVE,” Self-Awareness through Values and Emotions  utviklet. SAVE metodikk kan tilpasses og brukes på forskjellige måter.

Les mer om gruppelederopplæringen og erfaringer her.