+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Veileder for læring og utvikling

Jobber du med opplæring og kompetanseutvikling? Har du behov for et bedre faglig fundament og gode metoder og arbeidsverktøy? Da kan denne veilederen fra Difi være til hjelp for deg.

Du har sikkert hørt om behovskartlegging, interessentanalyse og målgruppeanalyse. Du har kanskje også lagt merke til at mange i læringssammenheng snakker om «diamanten». Og hvem har ikke hørt at implementering er viktig.

Denne veilederen gir deg en enkel innføring i mange av disse begrepene og metodene.

Last ned veilederen her.

Du kan også lese mer om veilederen på nettsidene til Difi.