+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Trenger pasienten rehabilitering under eller etter Covid-19? Ny e-læring

Kompetansebroen publiserte 4. mai e-læringen “Rehabilitering av pasienter-Covid 19″ i samarbeid med Regional kompetansetjeneste for rehabilitering. Pasienter som har gjennomgått covid-19 sykdom, og som fire uker etter sykdomsdebut opplever betydelige funksjonsproblemer bør utredes med tanke på rehabiliteringstiltak. Nå er alle anbefalinger for personer som er, eller har vært innlagt på sykehus med covid-19 sykdom og trenger rehabilitering, samlet på ett sted med tilhørende beskrivelser og ressurser. 

Fagråd rehabilitering i Helse Sør-Øst fikk i mai 2020 i oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF å utarbeide en beskrivelse av et pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med covid-19 sykdom i spesialisthelsetjenestene. Fagrådet har utarbeidet en rapport som beskriver alle faser fra intensivopphold til senfase. Denne e-læringen bygger på anbefalingene i rapporten.

Kurset er enkelt og ta og tilpasset ditt arbeidssted

Hensikten med e-læringskurset er at helsepersonell skal kunne ta det raskt når de får inn en pasient med covid-19. Kurset starter derfor med et spørsmål om ditt arbeidssted, slik at kurset blir tilpasset din arbeidssituasjon. Kurset består av tre deler:

  1. Vurdering av rehabiliteringsbehov
  2. Felles anbefalinger for alle behandlingsnivåer
  3. Anbefalte måleverktøy for ulike behandlingsnivåer

Det beste med denne fremstillingen, syns jeg, er at den er laget av klinikere som har erfaring med verktøyene som er anbefalt, og for klinikere. Da vet vi at fremstillingen er god og at den treffer klinikerne som skal ta anbefalingene i pasientforløpet i bruk sier Siri N. Tveitan i Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR), som har hatt ansvar for å utarbeide denne fremstillingen.

E-læring e tilgjengelig her: Rehabilitering av pasienter-Covid-19