+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Trygghetsuka 2019 – Vold i nære relasjoner

Formålet med uka er å øke innbyggere, ansatte og frivilliges bevissthet og kunnskap om voldens omfang, årsaker, karakter og konsekvenser. Flere kommuner i opptaksområdet holder arrangementer under Trygghetsuka.

Kommunene Aurskog-Høland, Fet, Skedsmo og Sørum har for andre år på rad gått sammen om å arrangere en felles Trygghetsuke. Alle er velkommen til å delta på arrangement i alle kommuner. Tverrfaglig koordinator i pedagogisk utviklingstjeneste i Aurskog-Høland kommune, Marianne Børke, forteller at bevisstgjøring og økt kunnskap rundt oppdagelse og forebygging av utsatte er viktige grunner til å arrangere Trygghetsuka.

Ønsket vårt er bevisstgjøring og økt kunnskap om temaet samt mer konkrete verktøy for å kunne oppdage, forebygge og hjelpe de som er utsatt for vold og overgrep.  Og at vi som kommuner blir flinkere til å forebygge vold samt å oppdage og støtte mennesker som blir utsatt for vold av sine nærmeste.

Selv om mange arrangementer på dagtid er rettet spesielt mot ansatte som jobber med barn og ungdom er alle våre arrangementer åpne for alle, forteller Børke.

Trygghetsuka er et ledd i kommunenes arbeid med å bekjempe vold i nære relasjoner, og er også et av tiltakene i de lokale handlingsplanene. Formålet med planene er å forene alle gode krefter og samordne kunnskap og tiltak slik at kommunene blir i best mulig stand til å forebygge, oppdage og handle. Her er noen av arrangementene under Trygghetsuka til Sørum, Fet, Skedsmo og Aurskog-Høland.

 

Se alle arrangementene her på Kompetansebroen: Trygghetsuka 2019

Trygghetsuka i Lørenskog

Også Vold- og overgrepsteamet i Lørenskog kommune arrangerer Trygghetsuke i samme tidsrom. I løpet av «Trygghetsuka» vil publikum oppleve et variert spekter av foredragsholdere, utstillinger, kinovisning konsert og andre kulturelle innslag.

Det er tenkt at ansatte og innbyggerne i kommunen kan delta på deler av uka, ut i fra deres ønsker og behov relatert til tematikken.

Psykolog og avdelingsleder ved Forebyggende psykisk helse i Lørenskog kommune, Kjersti Hildonen. Foto: Lørenskog Kommune.

Psykolog og avdelingsleder ved Forebyggende psykisk helse i Lørenskog kommune, Kjersti Hildonen håper at besøkende vil sitte igjen med økt kompetanse om vold i nære relasjoner og poengterer viktigheten av forebygging .

For de som er ansatt håper vi at Trygghetsuka kan bidra til økt kompetanse om vold i nære relasjoner og vilje til å se og oppdage situasjoner.  Det er viktig med kunnskap om hvordan man kan støtte å hjelpe folk videre.

Vi ønsker også at alle skal sitte igjen med med kompetanse om hvordan man kan forebygge. Vi ser at det er mye fokus på å fange opp situasjoner med vold i nære relasjoner – det er veldig bra, men vi synes det er vel så viktig med det forebyggende arbeidet, forteller Hildonen

– Må settes på dagsorden

Det er det tverrfaglige vold- og overgrepsteamet som, sammen med utekontakten og SLT-koordinator, arrangerer Trygghetsuka i Lørenskog. Teamet tilbyr råd og veiledning om vold i nære relasjoner og overgrep mot barn og unge. Teamet er sammensatt av ulike faginstanser i Lørenskog kommune, som kommer i kontakt med barn, unge og deres familier. Målgruppen er barn og ungdom fra 0-23 år.

Sist gang Lørenskog arrangerte Trygghetsuka var i 2016- I mellomtiden har kommunene istedet hatt seminarer og konferanser. I år har de brakt Trygghetsuka tilbake og Hildonen er klar på at dette er et tema som må på dagsorden.

Vi tror det er bedre å samle disse arrangementene for å øke bevisstheten. Dette er et tema som bør holdes varmt og som må settes på dagsorden, avslutter Hildonen.

Klikk her for mer informasjon og påmelding til arrangementene under Trygghetsuka i Lørenskog.