+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Select your area
Foto: Shutterstock

Turnus og søvn – hva skjer?

Det er ikke mulig å drifte et fungerende helsevesen i Norge uten at noen også jobber på natten. Hva gjør turnusarbeid med søvnen, og hvordan påvirker dårlig søvn helsen vår?

Universitetet i Bergen har gjennomført en spørreundersøkelse om skiftarbeid, søvn og helse (SUSSH) siden 2008/2009. Hoveddelen av undersøkelsen har bestått av årlige spørreundersøkelser der om lag 3000 sykepleiere har svart på spørsmål om arbeidsrelaterte forhold og fysisk og psykisk helse. Hovedformålet med SUSSH har vært å undersøke utvikling og endring over tid, særlig for å kunne studere hvorvidt, hvordan og i hvilken grad ulike turnusbelastninger, som nattarbeid og quick returns –  mindre enn elleve timer hviletid mellom vakter – påvirker for eksempel helsen. Forskningsresultater fra denne undersøkelsen kan du lese mer om i oppsummeringsartikler publisert i Sykepleien.

Ny artikkel på Kompetansebroen

Kompetansebroen har nå laget en ny artikkel om søvn. I artikkelen finner du blant annet Arbeidstilsynets webinar “Nattarbeid – på helsa løs”, som fokuserer på konsekvensene av nattarbeid på helse på kort og lang sikt, og hva man kan gjøre for å redusere risikoen ved nattarbeid (definert som arbeid mellom kl. 21 og 0600). I webinaret intervjues blant andre Bjørn Bjorvatn, som er spesialist i allmennmedisin, søvnspesialist ved Bergen søvnsenter, professor og leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno). Han har også skrevet boken “Skiftarbeid og søvn. Slik mestrer du nattarbeid og uregelmessig arbeidstid.” som omtales i i Sykepleien som “Overlevelsesguide for søvnløse turnusarbeidere“. I boken gis råd avhengig av om helsearbeideren jobber en eller flere netter i strekk, om det er tilstrekkelig hviletid mellom vakter osv.

Å gi et enkelt råd (eller noen få) til helsearbeidere som jobber turnus, er veldig vanskelig. Det var også bakgrunnen for boken. Et konkret råd vil selvfølgelig være å lese boken. Samtidig vil jeg anbefale at helsepersonell som føler de mestrer turnus eller skiftarbeidet godt, fortsetter å gjøre akkurat som før. Det fungerer jo for dem, og da vil rådet være å ikke lese boken.

Bjørn Bjorvatn
Bjørn Bjorvatn

Foto: Universitetet i Bergen

Artikkelen om søvn hos Kompetansebroen viser også til hva de ulike ulike nasjonale aktører har av ressurser om søvn, søvnmangel og hva dette gjør med helsen vår, og du finner mer informasjon om Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) med lenker til spennende ressurser. Om du ønsker å lese artikkelen om søvn i sin helhet, eller lytte til Helhjertas podkast om søvn, finner du disse her:

  • Artikkel

    Søvn

    Søvn er svært viktig for god helse. Men hva er god søvnkvalitet og hvordan kan vi sove bedre?

  • Innlegg

    Sover du godt?

    I første episode i sesong 4 av Helhjerta møter vi søvnforsker ved Øre-nese-hals-avdelingen på Ahus, Harald Hrubos-Strøm, som blant annet prater om “power naps”, A- og B-mennesker, skiftarbeid, mat og drikke.