+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Kompetansebroen

Utvidet læringsressurs i observasjonskompetanse publisert

På grunn av korona-situasjonen foregår det stor bevegelse og omdisponering av personell i helse- og omsorgssektoren og medfører et massivt behov for opplæring. I den forbindelse er læringsressursen Klinisk observasjonskompetanse – Grunnleggende ferdigheter (tidligere kalt Vitale parametere – Grunnleggende ferdigheter) nå utvidet. 

Mottakere av helse- og omsorgstjenester skal observeres og følges opp på en faglig forsvarlig måte. God obervasjonskompetanse er særlig avgjørende for å kunne ivareta pasienter med stor kompleksitet i sin helsetilstand.

I disse dager er dette aktualisert med et økende antall pasienter som er syke etter påvist Covid-19, men er også viktig for å sikre forsvarlighet i møte med pasienter med andre alvorlige sykdommer. Helsepersonell må ha tilstrekkelig observasjonskompetanse slik at forverring av alle tilstander raskt blir oppdaget, rett omsorgsnivå blir besluttet og adekvate tiltak iverksatt (Helsedirektoratet, 2020).

Lett tilgjengelig læringsressurs

For at helsepersonell i vårt område, men også i resten av landet, skal kunne finne kvalitetssikret og lett tilgjengelig opplæringsmateriell innen klinisk observasjonskompetanse har Kompetansebroen i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) KlinObsKommune utvidet læringsressursen Klinisk observasjonskompetanse – Grunnleggende ferdigheter.

KlinObsKommune-prosjektet har også laget “Korona-versjon” av skåringskjema og lommekort til bruk ved observasjoner av pasienters tilstand.

Læringsressurser er bygd opp etter ABCDE-metodikken og består av filmer og tekst som vil kunne gi ansatte i helse- og omsorgstjenesten en innføring og grunnforståelse av de grunnleggende ferdighetene man bør inneha innen klinisk observasjonskompetanse.

I tillegg vil man kunne finne et lynkurs fra proACT Norge, og filmene ABCDE og NEWS og ISBAR som vil gi en innføring i hvordan man bruker de grunnleggende ferdighetene i sin helhet.

Anbefalt hos Helsedirektoratet

Helsedirektoratet publiserte 1. april en egen temaside om covid-19 (koronavirus) med anbefalinger og informasjonsmateriell for helsepersonell og andre offentlige aktører, kalt Covid-19 opplæringsressurser.

Helsedirektoratet (2020) skriver blant annet at:

“Ansatte som har vært ute av yrket som helsepersonell en tid, og som er nyrekruttert inn i forbindelse med korona-pandemien, bør tilbys opplæring, trening, veiledning og refleksjon fra ansatte med mer erfaring og kompetanse innenfor fagområdene.”

På Helsedirektoratet sin side finner du samlet innhold for blant annet smittevern, observasjonskompetanse og lindrende behandling, og Klinisk observasjonskompetanse – Grunnleggende ferdigheter på Kompetansebroen ligger som en del av disse opplæringsressursene.