+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Pia W. Flesche

Vellykket dagskurs i risikostyring og pasientsikkerhet i klinisk praksis

Kvalitetsseksjonen ved Sykehuset i Vestfold (SiV) arrangerte 9. oktober dagskurs med fokus på kompetanseheving i risikostyring og pasientsikkerhet i klinisk praksis.

Fra 1. januar 2019 opphørte pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7. Arbeidet, konseptet og navnet I trygge hender 24-7 videreføres. Arbeidet drives nå av avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet. I trygge hender 24-7 skal bidra til å redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten (Kilde: www.pasientsikkerhetsprogrammet.no)

Pasientsikkerhet er et av de viktigste satsningsområdene i det norske helsevesenet. Bakgrunnen for dette kurset er det nasjonale arbeidet med pasientsikkerhet som har pågått over flere år – først som en kampanje, deretter som et program og som nå videreføres i nasjonale satsninger.

Deltakerne får kunnskap om risikovurderingsverktøy og tiltak som vi vet har effekt for å bedre pasientsikkerheten. Hensikten er å fremme en proaktiv holdning til pasientsikkerhet; å forebygge pasientskader gjennom systematisk risikovurdering og iverksettelse av forebyggende tiltak, sier Anne-Berit Schelbred, kvalitetsrådgiver og tidligere leder for pasientsikkerhetsprogrammet ved Sykehuset i Vestfold.

Vellykket ett-dagskurs

Det var rundt 160 deltakere på dagskurset i Auditoriet på SiV. Det var deltakere både fra kommuner i Vestfold, sykehuset og sykepleiestudenter fra Universitetet i Sørøst-Norge. Deltakerne opplevde at kurset var nyttig og læringsrikt.

Jeg synes det var et informativt kurs. Jeg fikk bekreftelse på hva jeg kan, og jeg lærte mye om bruk av verktøy. En del av verktøyene brukes av sykehuset, men ikke i kommunene. Det var likevel gøy å se hvordan sykehuset anvender disse. Jeg opplevde at korte og konkrete foredrag fra ansatte på sykehuset, altså «folk på gulvet» satte ting i perspektiv, sier Hege Sørlie Schou, hjelpepleier, sykehjem, Larvik kommune.

Program for dagen

Programmet for dagen var temaer som har vært innsatsområder i pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7, og som det arbeides med videre.

Dagen ble innledet av Anne-Berit Schelbred. Hun snakket om pasientsikkerhet, kvalitet og risikostyring i arbeid med pasienter.

Videre var det følgende temaer som ble belyst:

  • Tidlig identifisering av akutt og kritisk syke
  • Forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner
  • Tidlig identifikasjon og håndtering av sepsis
  • Forebygging og behandling av underernæring
  • Forebygging av fall
  • Forebygging av trykksår
  • Forebygging og behandling av delir

Dagen ble avsluttet med innsatsområdet utskrivning av pasienter, og hvordan få til en trygg utskrivning med pasienten som likeverdig part. Leder for Brukerutvalget Mona H. Knudsen påpekt viktigheten av god planlegging rundt utskrivning av pasienter.

Pasienter gir tilbakemelding om at de ikke får nok informasjon ved utskrivelse fra sykehus og at de ikke får utskrivningssamtaler. Pasienter og pårørende har rett på å få nok informasjon ved utskrivning. Ved å starte tidlig planlegging av utskrivning får helsepersonellet mer oversikt, og pasienter og pårørende opplever økt trygghet.

Ønsker du å lære mer om I trygge hender 24-7, trykk her.