Divisjon psykisk helsevern og Enhet for medisin og helsefag, Ahus