Featured Video Play Icon

Video gir bedre pasientbehandling

I tett samarbeid med flere kommuner og innovasjonsaktører i Innlandet, har Sykehuset Innlandet netttopp avsluttet et prosjekt med fokus på digital samhandling i pasientforløp. Digital teknologi gir mulighet for at helsetjenester kan ytes effektivt på avtand. Bruk av hodekamera, videokonsultasjoner og tilgang til felles journal har vært testet ut, prosjektet besto av fire arbeidspakker.

Bruk av hodekamera på ulykkessted

Alle pasienter må få en individuelt tilpasset behandling. Behandling må tilpasses ut fra skadetype og skadested, og vil derfor gå utover de prosedyrene ambulansepersonell følger. Når lege er med på video og ser hele skadesituasjonen kan man i samarbeid gi behandling som er individuelt tilpasset og dermed bedre for pasienten.

 

Hodekamera og flerparts-konsultasjon

Moderne hjerneslagsbehandling er blitt mer avansert. Riktig behandling bidrar til betydelig bedre resultat for pasienten og det er avgjørende viktig at pasienten transporteres til riktig behandlingssted så fort som mulig – enten trombolyse eller trombektomi/trombefisking.

Når ambulansepersonell mistenker slag kan de koble opp både legevakt og slagvakt i felles videokonsultasjon. Det er viktig med erfaring i å vurdere riktig behandling ved slag. Hjerneslag i bakre skallegrop kan være spesielt vanskelige å skille fra andre tilstander og veiledning fra nevrolog kan være veldig nyttig.


Etterkontroll via video

Pasientforløpene «Hoftebrudd» og «Hjerneslag» har flyttet oppfølgingskontrollene ut av sykehuset og erstattet de med videokonsultasjon, med bistand fra helsepersonell i kommune eller ved Lokalmedisinsk senter.

For å gjennomføre kontrollene utenfor sykehuset, kreves det dedikerte ressurser ved LMS/kommuner som har ansvar for å ta imot pasientene og som eventuelt deltar under konsultasjonen. Det er utarbeidet nye rutinebeskrivelser for gjennomføring av konsultasjonene og samarbeidet viser at kompetanseoverføring mellom tjenestenivåene gir bedre utnyttelse av ressurser og læring på tvers, samt at kortere reisevei for pasientene gir en betydelig tidsbesparende gevinst, både for pasienter, pårørende og samfunnet.

 

Tilgang felles journalsystem

To leger ved Kommunalt medisinsk senter i Ringsaker kommune fikk tilgang til sykehusets journalsystem DIPS, noe som gir raskere og mer effektiv avklaring om pasienter som får behandling både på sykehus og i kommune. Med tilgang i DIPS, kan legene lettere finne svar om for eksempel legemiddelliste, uten å måtte gå via legene på sykehuset.

Dette er ingen løsning som kan breddes per i dag. Helse og Omsorgsdepartementet har startet et nasjonalt prosjekt hvor et utvalg dokumenter av sentrale journalopplysninger fra DIPS kan hentes ut via pasientenes Kjernejournal. Forutsatt vellykket prøveperiode, planlegges det gjøre dokumentdelingen tilgjengelig i Kjernejournal i løpet av 2021.

Harald Sandaker forteller mer om prosjektet i prosjektfilmen (øverst på siden).

 

Webinar

Fredag 22. januar 2021 sendte Sykehuset Innlandet et webinar med mer informasjon fra de ulike delprosjektene (arbeidspakkene).

I tillegg til mer informasjon om hva som ble gjort og om resultatene, ble det også diskutert hvordan disse erfaringene tas videre. Direktør medisin og helsefag i SIHF, Ellen Henriette Pettersen, deltok på webinaret og det var mulighet til å stille spørsmål underveis.

Webinaret varte i 1 t og 45 min – og inneholder også visning av alle filmene du finner lenger opp i denne artikkelen.