+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Featured Video Play Icon

Hvordan unngå nye KOLS-innleggelser?

Samhandlingsprosjektet mellom Ahus, Fet, Lørenskog, Eidsvoll, Ullensaker og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) ønsker å kartlegge reinnleggelser av KOLS-pasinter og lage modell for hvordan unngå nye KOLS-innleggelser.

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en vanlig sykdom som rammer 6-8% av den voksne befolkning. Diagnosen defineres av om andelen av lungevolumet som pustes ut på 1 sekund er permanent under 70%, og sykdommen er et resultat av flere sykdomsmekanismer som bidrar til at de mellomstore luftveier, bronkier og bronkioler, er trangere enn normalt. Eksponering for miljøfaktorer, først og fremst tobakk, er hovedårsak og prevalensen øker derfor med alder

Hensikten med prosjektet er å kartlegge faktorer som kan redusere eller utløse reinnleggelse etter KOLS-exacerbasjon.

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke om sykepleiere og fysioteraputer fra kommunen kan bedre utfallet etter at man har vært innlagt med KOLS på sykehuset. Det kan gjøres ved å resie hjem til pasient, gi råd, å undersøke for og unngå nye innleggelser på sykehus, forteller overlege ved lungeavdelingen på Ahus, Gunnar Einvik.

I 2017 ble ca 900 pasienter innlagt ved lungeavdelingen totalt 1900 ganger for behandling for KOLS-forverrelser og 30-dagers reinnleggelsefrekvensen var 29% ved Ahus, omtrent som landsgjennomsnittet. For pasienten innebærer en situasjon med hyppige reinnleggelser til en meget redusert livskvalitet, og ofte en økt rapportering av angst.

Det er i dag ingen systematisk egen oppfølging av de KOLS-pasienter med hyppige reinnleggelser. For alle parter vil det være ønskelig å arbeide mot og redusere antall reinnleggelser, ettersom dette med stor sannsynlighet vil bety større trygghet for pasienten og behandlere, færre symptomer og bedre livskvalitet.

Viktigheten av ikke-medisinsk behandling

Den ikke-medisinke behandlingen er en viktig del av kartleggingen og tiltakene mot reinnleggelser. Spesialfysioterapeut ved Lungavdelingen på Ahus, Liv Circhirillo forteller om viktigheten av å opprettholde et funksjonsnivå hos pasienten

Det å opprettholde et funksjonivå, at pasienten ikke faller i muskelfunksjon og oppreholder fysisk aktivitet, er kjempeviktig. Det er viktig for sykepleiere, som ser pasienten i det daglige, og for fysioterapeuter.

Prosjektet ønsker å gi anbefalinger om hvilke risikofaktorer som i fremtiden bør kartlegges ved primærinnleggelse eller i kommunehelsetjenesten, samt å vurdere om samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjeneste bør modifiseres for å redusere reinnleggelser.

Vi tenker at dette utganspunktet kan bli en modell for bedring av samarbeidet og samhandling mellom primær- og spesialtsthelsetjeneste, også på andre diagnosser hos kroniske pasienter som ofte blir innlagt på sykehus, avslutter Einvik.