+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Sigbjørn Kristiansen

Videoreportasje: Visningsrom for velferdsteknologi i Sørum

Sørum har som første kommune i spredningsprosjektet etablert et visningsrom for velferdsteknologi. Formålet er å teste og kvalitetssikre utstyr i tillegg til opplæring av ansatte i kommunen.

Visningsrommet åpnet i oktober i år og inneholder blant annet fallsensorer, bevegelsessensorer, lydsensorer, elektronisk medisindispenser og ulike trygghetsalarmer.

Velferdsteknolog og hjelpepleier Åse-Kristine Warberg forteller hvor viktig det er med et slikt visningsrom.

Vi bruker rommet til opplæring av ansatte og vi kan teste ut utsyr og kvalitetssikre nøye før utstyret blir satt ut hos brukere. Før dette visningsrommet ble etablert hadde vi ikke mulighet til å sette opp utstyr for å se hvordan det fungerte. Dermed turte vi ikke å sette ut utstyr fordi vi ikke visste hvordan vi skulle programmere det. Dette rommet har vært avgjørende for at vi kunne starte med implementering av velferdsteknologi, forklarer Warberg.

Rommets åpningstider er hver torsdag mellom klokken 12 og 15 og i første omgang skal hjemmetjenesten og tildeling i kommunen ha obligatorisk opplæring av utstyr knyttet til velferdsteknologi.

Det er obligatorisk for ansatte og gjennomgå opplæring her og 15-20 personer har allerede vært gjennom. Tilbakemeldingene fra de som har vært på opplæring har vært veldig positive.

Også kommunalsjef for kultur, helse og omsorg i Sørum, Helga Soldal, er svært fornøyd med etableringen av visningrommet

Vi har etablert dette visningsrommet som et helt konkret tiltak for å øke både kompetansen og forståelsen i bruk av velferdsteknologi. Når de ansatte kan lære om utstyret vil det det bli lettere å forklare og foreslå det for brukere samtidig som det vil lette arbeidshverdagen for de ansatte.