+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Kompetansebroen

Vil du lære mer om KOLS, sårbehandling, hjerneslag og palliasjon? Meld deg på høstens webinarserie!

Ambulerende sykepleieteam og Kompetansebroen skal denne høsten samarbeide om webinarer innen ulike temaer. Målet med webinarene er å bidra til opplæring og kompetanseheving for helsepersonell i Ahus sitt opptaksområde og å bidra til god anvendelse og implementering av Kompetansebroen. 

Ambulerende sykepleieteam skal samarbeide med Anne Bull Enger Wiel som utgjør lokal redaksjon i Kompetansebroen Ahus. Anne skal vise frem ressursene Kompetansebroen har å tilby og gi veiledning i bruk av Kompetansebroen til videre fagutvikling.  

Ambulerende sykepleieteam har som oppgave å gi opplæring og veiledning i prosedyrer og tilhørende utstyr til helsepersonell i Ahus sitt opptaksområde. Opplæring og veiledning er ofte rettet mot en aktuell pasient og sikrer kompetanseoverføring fra sykehus til kommuner og bydeler. Et annet tilbud er klasseromsundervisning, men det har vært umulig å gjennomføre det siste året på grunn av koronarestriksjoner.

Digital opplæring – et godt alternativ!

Ambulerende sykepleieteam brukes mye og under pandemien har teamet vært nødt til å finne andre løsninger for å sikre god opplæring og veiledning av helsepersonell utenfor sykehus. Som en videreutvikling av undervisningstilbudet og med de digitale mulighetene som fins er det nå ønskelig å dele enda mer av kompetansen fra Ahus. Dermed opprettholdes også kompetanseoverføringen mellom sykehuset og kommunene.

Renate Magnussen og Anette Lien, Ambulerende sykepleieteam. Foto: Privat

Tilbakemeldingene teamet har fått er at digital opplæring er et godt alternativ når fysisk oppmøte ikke er gjennomførbart. Det er ressursbesparende, teamet har kunnet redusere responstiden ytterligere og det er praktisk for helsepersonellet å kunne delta der de er uten å måtte samles. Ahus har mange sykepleiere med lang erfaring og med ulike videreutdanninger som ønsker å dele sin kompetanse videre. Tanken med webinarene er å benytte disse ressursene i undervisningen, med et nytt tema hver gang. Temaene er basert på ønsker og tilbakemeldinger fra teamets kontakter i kommuner, bydeler og Ahus, forteller Renate Magnussen i Ambulerende sykepleieteam.

Flere sykepleiere fra Ahus skal bidra i undervisningen nå i høst;  en sykepleier og en lege fra nevrologisk avdeling, en sårsykepleier fra kardiologisk avdeling, en spesialsykepleier fra Ambulant lungeteam samt en fagsykepleier fra palliativ avdeling.

Felles møteplass

Kompetansebroen har lenge hatt et godt samarbeid med Ambulerende sykepleieteam og Anne kjenner også godt til teamet fra sin tidligere arbeidsplass og vet at de er en veldig god støtte og ressurs ute i kommunene. Derfor var det naturlig å tenke at et samarbeid kunne være gunstig og bidra til økt bruk av begge tilbudene. Webinarene vil bestå av en undervisningsøkt og deretter vil Anne vise hvordan ressursene på Kompetansebroen kan brukes til videre fagutvikling. Tanken er også å kunne gi tips til hvordan Kompetansebroen kan brukes i faglunsjer så vel som hele fagdager.

Anne Bull Enger Wiel
Foto: Privat

Jeg håper og tror at vi kan utfylle og supplere hverandre gjennom disse webinarene og at det vil føre til økt kunnskap, trygghet og god anvendelse av både Kompetansebroen og Ambulerende sykepleieteam. Jeg håper også at webinarene kan bli en felles møteplass for sykepleiere på tvers av institusjoner, kommuner og sykehus. Jeg har brukt Kompetansebroen flere ganger i forhold til kompetansehevende tiltak tidligere og ser på dette som et veldig anvendelig, nyttig og lett tilgjengelig verktøy. Ressursene ligger der og man behøver ikke bruke tid på å reise til et annet sted på kurs, forteller Anne.

Webinarene er aktuelle for alt helsepersonell i Ahus sitt opptaksområde og tanken er å nå helsepersonell fra alle tjenester så vel som fagsykepleiere og ledere.  Tilbudet vil bli evaluert underveis for å få tilbakemelding på om dette er et tilbud kommunene ønsker videre og hva som eventuelt kan gjøres annerledes. Webinarene gjennomføres siste tirsdag i måneden fra august til november.

Ambulerende sykepleieteam vil fortsatt tilby opplæring og veiledning i sykepleiefaglige prosedyrer som tidligere, men i større grad tilknyttet en aktuell pasient. For tiden består teamet av Renate Magnussen og Anette Lien. Du kan lese mer om teamet  her.

Meld deg på høstens webinarserie:

31.august: KOLS- påmelding her
28.september: Sårbehandling- påmelding her
26.oktober:
Hjerneslag- påmelding her
30.november
: Palliasjon- påmelding her

Spørsmål om webinarene kan sendes til Kompetansebroen ved Anne Bull Enger Wiel på epost  [email protected]
eller til Ambulerende sykepleieteam på [email protected]