+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Featured Video Play Icon

Vil nå ut til fremmedspråklige

Nesten halvparten av kvinner som føder på Ahus har innvandrerbakgrunn. Fødeavdelingen har laget informasjonsfilmer, oversatt til flere språk, for at kvinnene skal være best mulig forberedt på fødselen.

Informasjonsfilmene inngår i et forbedringsarbeid for å gjøre alle best mulig forberedt før fødselen. Avdelingen oppfordrer fastleger og helsestasjoner til å informere om filmene. Ved å oversette filmene til ti språk ønsker fødeavdelingen å nå ut til både norsk- og fremmedspråklige kvinner med nyttig informasjon om fasiliteter og rettigheter.

Med hensyn til pasientsikkerheten ønsker vi at kvinnene skal være best mulig forberedt når de kommer til oss og vi håper folk ser hvor flott fødeavdeling vi har her, og ønsker å trygge kvinnene mest mulig på forhånd, sier avdelingsleder Nina Steffensen ved fødeavdelingen på Ahus.

Filmene ligger blant annet tilgjengelig på Ahus’ Youtube-kanal:
Velkommen til fødeavdelingen
Informasjon om keisersnitt

Hver femte person i opptaksområdet til Ahus har innvandrerbakgrunn – definert som at enten de selv eller foreldrene er født i et annet land enn Norge. Ved fødeavdelingen er andelen høyere, med 45 prosent med innvandrerbakgrunn. Mens mange av disse er norskspråklige, er det likevel noen som ikke snakker norsk i det hele tatt.

– Dette kan fort føre til konflikt eller misforståelser, sier Steffensen.

– Mange er redde for at tjenestene koster penger

Som gravid har du rett til gratis svangerskapsomsorg ved helsestasjon. Erfaringen viser at de som ikke snakker norsk sjeldnere benytter seg av dette tilbudet. Dette setter noen kvinner i en situasjon der de vet svært lite på forhånd når de kommer til sykehuset for å føde, og i verste fall kan det gi en dårlig fødselsopplevelse for kvinnen, forteller Kristil Haraldstad, seniorrådgiver for mangfold, likeverd og migrasjonshelse ved Ahus.

Kristil

Kristil Haraldstad, seniorrådgiver for mangfold, likeverd og migrasjonshelse ved Ahus

Mange er redde for at tjenestene de får koster penger. Det er ikke alle som vet at det er gratis å føde på sykehuset, eller om muligheten for gratis tolk. Kvinner kan også være livredde for keisersnitt dersom de kommer fra land der dette kan være livsfarlig. Dette kan skape unødvendig frykt og misforståelser.

Hun forteller også om at noen kvinner kan være skeptiske fordi de ikke kjenner til tolkens taushetsplikt, eller som kommer fra land der fødsel ikke skjer på en like trygg måte. Det er derfor også laget en film som viser prosessen med keisersnitt – før, under og etter.

Disse filmene er kjempeviktige for å gi mest mulig forutsigbarhet for kvinnene, for å trygge dem og gjøre dem best mulig forberedt og for å unngå misforståelser eller konflikter, sier Haraldstad.

Likeverdig helsetjeneste

Haraldstad arbeider på Ahus med å tilrettelegge for en likeverdig helsetjeneste. Det innebærer å tilpasse ut fra den enkeltes ståsted og opphav, og en bevissthet rundt hvordan likeverdige tjenester tilbys folk med ulik bakgrunn.

Alle pasienter skal ha lik kvalitet, lik tilgang og like godt resultat. Da må vi tilpasse, blant annet ved å tilby tolk eller oversatt informasjon.