+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Pia Wangen Flesche

Virtuelt hjemmesykehus for barn

Familier med premature barn og syke nyfødte barn skal få tilbud om å reise hjem tidligere enn før, med virtuell oppfølging av helsepersonell.

Virtuelt hjemmesykehus for barn er et Helse Sør-Øst innovasjonsprosjekt.
Tanken er å undersøke hvordan det kan brukes digital kommunikasjon for å bedre hjemmesituasjonen fra sykehus til hjemmet. Prosjektet startet opp høsten 2018 med utredning og kartlegging av digitalt verktøy. Pilot starter høsten 2019 og skal i første omgang inkludere 10 familier (fase 1).

Heidi Wataker, pediatrisk sykepleier og prosjektleder. Foto: Theres Lorentzen

Det er på sikt planlagt Virtuelt hjemmesykehus for større barn ved barneavdelingen på Sykehuset i Vestfold (fase 2).

Det er familier på Nyfødtintensiv på Sykehuset i Vestfold som i første omgang vil få tilbudet. Pediatrisk sykepleier Heidi Wataker er prosjektleder. Det er et frivillig tilbud som gjelder for barn over 34 uker, som er klinisk stabile, men trenger noe oppfølging hjemme.

Virtuelt hjemmesykehus for barn er et helsefremmende tilbud til familier med syke små barn og langvarig sykehusopphold. Langvarig sykehusopphold, adskillelse fra resten av familien kan for familiene oppleves som svært belastende over tid, sier prosjektleder Heidi Wataker.

Foreldrene vil få grundig opplæring før de får reise hjem, og må teste utstyret på sykehuset først. De vil få med seg en iPad hvor de daglig skal registrere data, som for eksempel vekt og ammefrekvens/sondeernæring, som sendes direkte til pasientjournal.

Der hvor det er behov for å følge med på vitale parameter som puls og oksygenmetning, vil det kunne registreres via punktmålinger for eksempel tre ganger i døgnet. Sensordata vil sendes direkte til IKT-systemet på sykehuset.

Familiene har åpen retur til avdelingen, og de kan kontakte avdelingen døgnet rundt.

Dialog via Skype

Familiene blir fulgt opp to ganger i uken med videosamtaler via Skype. Da kan sykepleier observere barnet, vurdere barnets allmenntilstand og gi ammeveiledning ved hjelp av videosamtale.

Trygghet og kvalitet utgjør kjernen i verdigrunnlaget for Virtuelt hjemmesykehus for barn.
Fagkunnskap sammen med familiens erfaring, kan bidra til økt kvalitet, sier Wataker.