Foto: Shutterstock

VR- ferdighetstrening i virtuelt medisinrom ved HINN

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) har de tatt i bruk en helt ny innovativ spillteknologi for at studentene kan øve på legemiddelhåndtering. Studentene melder tilbake om at VR teknologi gir dem et virkelighetsnært øvingsområde.

I 2021 mottok HINN Utdanningskvalitetsprisen for arbeidet med VR . Dette er en pris som tildeles et fagmiljø som utmerker seg med et godt læringsmiljø og høy kvalitet. I spissen for dette arbeidet står høgskolelektorene Frank Rune Martinsen og Lucie Furulund. Begge er ansatt på sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Innlandet.

Over flere år observerte de at mange studenter slet med å bestå legemiddelregningen ved 1. og 2.gangsforsøk. De så et behov for å gjøre noe med vurderingsformen og skape nye undervisningsmåter slik at studentene blir trent på en mer realistisk klinisk virkelighet. Sammen satte de to høgskolelektorene i gang et samarbeidsprosjekt med en leverandør av VR-software og spillutviklingsmiljøet ved HINN for å skape et virtuelt medisinrom.

Målet med den nye måten å lære på, er å utvikle ferdigheter i forsvarlig legemiddelhåndtering og legemiddelregning, styrke kompetanse innen området, styrke pasientsikkerheten, øke studentaktiviteten og utvikle fleksibel vurderingsform.

Studentene etterspør mer praktisk trening, mengdeøving og en trygg arena der ingen pasienter kan komme til skade. Regneprøven er borte. Matematikken inngår fortsatt, men som en integrert del av treningen og vurderingen av studentenes kunnskapsnivå. Teknologien er framtiden å drive utdanning på.

Frank Rune Martinsen, høgskolelektor HINN

VR-teknologi og virtuelt medisinrom kan bidra til intensiv og altoppslukende ferdighetsøving, automatisk feedback og refleksjon for studenter i sykepleie. Prosjektet har en viktig pedagogisk vinkling, da studentene deltar aktivt i uttestingen av applikasjonen.

Vi er opptatt av at studentene våre skal bli gode, men medisinrommet vårt hadde ikke plass til flere enn 2 studenter. Vi begynte å bli nysgjerrige på å lage et øvingsrom hvor mange kan øve når som helst. Svaret var å tenke et virtuelt medisinrom. Kunne dette også redusere testangsten?

Lucie Furulund, høgskolelektor HINN

I det nye virtuelle medisinrommet kan 30 personer øve samtidig. En veileder kan være en av de 30 personene som er inne i rommet, for eksempel for å demonstrere en arbeidsoppgave eller delta via en elektronisk tavle, akkurat som ved et videomøte.


Veien videre med VR

Etter prosjektperioden med virtuelt medisinrom opplever HINN en enorm interesse, både for å få tilgang til medisinrommet, men ogs

å for teknologiens muligheter til lignende bruk.

HINN videreutvikler for tiden en virtuell sengepost til å trene på å administrere rett legemiddel på rett måte til rett pasient.

– Dagens rollespill, hvor lærere spiller pasienter, blir en morsom happening. Men på en virtuell sengepost kan studentene trene ofte, når de vil og hvor de vil. Forhåpentligvis kan teknologien også bidra til en større andel mannlige søkere til sykepleierutdanningen.

Frank Rune Martinsen, høgskolelektor HINN

Bruk av medisinsk simulering videreutvikles. I dette ligger en satsning på innovasjon, som bruk av nye digitale plattformer og bruk av VR teknologi både i kompetanseheving og i behandling. Det er viktig å legge til rette for innovasjon i virksomheter for å skape nye tjenester, produkter og samarbeidsmodeller som kommer studenter, pasienter og ansatte til gode. Utviklingen skal støtte opp under ny sykehusstruktur, organisasjonsutvikling og Helsefellesskap.