+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Illustrasjon: Shutterstock

Webinar: Nasjonale råd om rehabilitering etter covid-19

Helsedirektoratet inviterer til webinar om nasjonale råd for rehabilitering etter covid-19 torsdag 11. mars 2021. Webinaret er gratis og åpent for alle.

 

Det finnes begrenset forskningsbasert kunnskap om rehabiliteringstiltak og -behov hos pasienter med gjennomgått covid-19. De nasjonale rådene er derfor utarbeidet på basis av erfaring i relevante kliniske miljøer og pågående prosjekter, internasjonale kilder og forskning på antatt sammenlignbare tilstander. Behovet for rehabilitering er spesielt stort for de som har gjennomgått et alvorlig sykdomsforløp, men rådene retter seg også til pasienter med vedvarende funksjonsproblemer etter mild eller moderat sykdom, som ikke har vært innlagt på sykehus.

Helsedirektoratet har utarbeidet rådene i samarbeid med brukere og klinikere fra både primær- og spesialisthelsetjenesten.Rådene er dynamiske og vil revideres fortløpende i lys av ny kunnskap om pasientgruppen.

Det arrangeres webinar om de nasjonale rådene 11.mars kl. 11.00-12.30

Faglige råd og brukerinnsikt

Webinaret har et variert program med innlegg av fagpersoner fra ulike instanser. I tillegg vil John Arnt Bryne, som selv har gjennomgått sykdommen, dele sine erfaringer og innsikt som pasient. Slik er programmet satt opp:

  • Bakgrunn og prosess for utvikling av rådene ved Tone Bråthen, seniorrådgiver, avdeling velferdsteknologi og rehabilitering, Helsedirektoratet
  • Pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med covid-19 i spesialisthelsetjenesten ved Gro E. Aasland, klinikksjef, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset i Vestfold
  • Målinger og bruk av standardiserte funksjonsmål ved Mari Klokkerud, enhetsleder, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, Sunnaas sykehus HF
  • Innspill og innsikt fra:
    • John Arnt Bryne som har gjennomgått covid-19-sykdom
    • Håvard Hagen Vika, fastlege i Drammen og praksiskonsulent i Vestre Viken
    • Elisabeth Mailand, samhandlingssykepleier på Sykehuset i Vestfold, Kysthospitalet

Gå til Helsedirektoratets nettside for informasjon om webinaret 11.mars her

Lenke til registrering:her

Lenke til webinaret: her

Opptak og presentasjoner vil være tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider i etterkant.

Ressurser på Kompetansebroen

Kompetansebroen har utviklet en egen temaside om pasientforløp, nasjonale retningslinjer og andre fag-ressurser innen covid-19 rehabilitering. Her vil også webinaret om nasjonale råd publiseres i etterkant.

Trykk på boksen for å komme til siden.