+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Kilde: regjeringen.no

Webinarer om “Leve hele livet”

Ønsker du å få mer kunnskap om «Leve hele livet»-reformen og høre om tiltak og erfaringer fra andre kommuner? Delta på webinarene til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus).

Webinarene skal bidra til at reformen blir kjent i kommunene blant annet ved å dele erfaringer fra andre kommuner. Utviklingssenteret inviterer til fem webinarer om reformen «Leve hele livet» i løpet av våren og høsten 2021:

  • 19. mai: Aktivitet og fellesskap – gå til påmelding her
  • 15. juni: Sammenheng i tjenestene
  • 1. september: Helsehjelp
  • 19. oktober: Mat og måltider
  • 8. desember: Aldersvennlig samfunn

Alle webinarer varer fra kl 13-15, og det er påmelding via Kompetansebroen.

 

“Reformen «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene” (Utdrag fra reformen).

Les mer om reformen her.

 

– Det handler om å dele de gode erfaringene

I Lørenskog håper de at webinarene vil skape engasjement i kommunene. Agnete Nygaard, rådgiver demens og forskning ved Utviklingsenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus) ønsker å oppmuntre kommunene til å dele gode erfaringer og tiltak seg i mellom;

Rådgiver Agnete Nygaard, Foto: Privat

Det foregår så mye godt og kreativt arbeid i kommunene. «Leve hele livet»-reformen handler ikke om å finne på nye løsninger, men å dele de gode tiltakene og erfaringene mellom kommunene. Det vil skape engasjement! Utviklingssenteret ønsker velkommen til inspirerende samlinger, og ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål, avslutter Agnete.

Utviklingssentrene skal bidra til å mobilisere, engasjere og spre kunnskap til kommunene om reformen, gi tilbud om støtte og veiledning til utvikling, iverksetting og evaluering av lokalt planarbeid, samt invitere til nettverksarbeid og erfaringsdeling mellom kommunene.

Spørsmål om webinarene kan sendes til Utviklingssenteret ved Agnete Nygaard på epost  [email protected] eller til telefon 930 30 874.