+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Kompetansebroen

Webinarer våren 2023

Ønsker du å lære mer om delirium, demens, smertebehandling eller observasjonskompetanse? Dette er noen av temaene på vårens webinarer fra Ambulerende sykepleieteam (AST) og Kompetansebroen Ahus.

Samarbeidet mellom AST og Kompetansebroen Ahus om undervisningswebinarer startet høsten 2021 og har blitt en populær arena for faglig påfyll som mange benytter seg av. Fagpersoner fra sykehuset underviser i et tema og Kompetansebroen Ahus veileder i bruk av ressursene på Kompetansebroen til videre fagutvikling. Det har vært veldig godt oppmøte på alle webinarene. Dette blir fjerde sesong med webinarer. Klikk på bildet under for å se presentasjoner fra tidligere webinarer:

Temaene denne sesongen

Temaene denne sesongen er delirium, demens, smertebehandling og observasjonskompetanse. Delirium, demens og smerte kan man møte på i alle avdelinger i helsetjenesten. Med litt ekstra kunnskap om disse temaene kan man utgjøre en stor forskjell for pasientene.
Ambulerende sykepleieteam ved Mia Terese Dahl håper spesielt at webinarene om observasjonskompetanse vil gi gode verktøy innen temaet og god øvelse i å bruke disse. Dette håper hun vil bidra til at helsepersonell snakker samme språk og utfører de samme vurderingene uavhengig av hvor man jobber i helsesektoren.

Vi er glade for å ha fått med oss så gode forelesere som skal snakke om disse høyaktuelle temaene. Alt i alt håper vi vårens webinarer vil være med å gi mer kunnskap og trygghet for alt helsepersonell!

Mia T Dahl, Ambulerende spl team
Foto av Mia T Dal, Ambulerende sykepleieteam Ahus

Delirium

Det har vært et ønske om reprise på temaet delirium, som var tema på webinar høsten 2022. Leiv Otto Watne skal undervise om delirium. Han er professor og overlege i geriatri ved Akershus Universitetssykehus HF (Ahus). Han har forsket på delirium siden 2009. 

Kompetansebroen har blant annet en nyhetssak og et e-læringskurs om delirium. Klikk på bildene under for å komme til ressursene:

Demens

Marte Mellingsæter, overlege og avdelingsleder ved geriatrisk avdeling på Ahus, skal undervise i temaet demens. Hun vil si noe om ulike demenstyper, litt om forekomst og fremtidsbilde.

Kompetansebroen har flere ressurser om demens. Under finner du et utvalg. Klikk på bildene for å komme til de ulike ressursene:

Smertebehandling

I webinaret om smerte vil foreleser ta for seg ulike typer smerter, smertekartleggingsverktøy og hvordan bruke resultatet vi har fått til å hjelpe pasienten. På Kompetansebroen finner du blant annet disse ressursene i forbindelse med smerter og smertebehandling. Klikk på bildene for å komme til ressursene:

Observasjonskompetanse

De to siste webinarene vil handle om observasjonskompetanse. Det første av disse vil ta for seg observasjonskompetanse med modellen KlinObs. Foreleser vil gå inn på verktøyene som brukes og hvordan lære oss å snakke samme språk uavhengig av yrkestittel eller arbeidsplass.

Det siste webinaret vil bygge videre på ABCDE, kartleggingsverktøyene og hvordan bruke disse. Det vil bli laget noen caser som skal gjøre at man får trent på dette.

Under finner du ressurser på Kompetansebroen innenfor temaet Observasjonskompetanse. Klikk på bildene for å komme til ressursene: