Ernæringsarbeid til personer med utviklingshemming

Styringsgruppa i Nettverket «Ernæring for personer med utviklingshemming» hadde et vellykket webinar i november, og inviterer til nytt webinar nå 30. mars. Målet vårt er å heve ernæringskompetansen for ansatte som jobber med denne brukergruppen.

Dato 30. mars kl 13-15

Webinarets foreløpige program:

13:00-13:05: Velkommen og alle logger seg på, webinarets «kjøreregler»
13:05-13:30: Medikamentell behandling av fedme ved Åsne Ask Hyldmo, St Olav
13:30-13:45: Diskusjon/svare på spørsmål
13:45-14:10: Systematisk ernæringsarbeid – oppstart og erfaringer fra Sandnes kommune ved klinisk ernæringsfysiolog Helene Stangeland
14:10-14:20: Diskusjon og spørsmål
14:20-14:40: Ernæringsarbeid i bydel Groruds omsorgsboliger – hva de har fått til der! Ved Thea Sjurseth og Elene Mauseth Tangen
14:40-14:45: Diskusjon og spørsmål
14:45-14:55: Oppdatering; hva skjer i fagfeltet vårt? (Info om/fra Naku, forskning, oppdatering om Kostverktøyet, prosjekter etc.)
14:55-15:00: Takk for i dag

Arrangør
USHT Sør Trøndelag, UiO, Oslo Kommune

Målgruppe
Ansatte i boliger/virksomheter som jobber med personer med utviklingshemming

Mål for arrangementet
Øke ernæringskompetansen til ansatte

Påmeldingsfrist
24. mars 2023 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Kristine Nordkvelle (kristine.nordkvelle@bsa.oslo.kommune.no)

Bevertning
Ta med en varm kopp kaffe

Deltakere får Zoom-lenke før webinaroppstart

30. mars 2023
13:00 - 15:00