+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Legesiden Ahus

Praksiskonsulentnytt

Nytt og nyttig om mangfold, likeverd og migrasjonshelse

Nyttig fagstoff om migrasjonshelse

Publisert 4. mai 2021 av Lene Gjelseth Dalbak

Studie om sammenheng mellom AZ-vaksinen og blodpropp

Publisert 13. april 2021 av Lene Gjelseth Dalbak

Diagnostikk og teknologinytt

Varsling av positive koronaprøver på helligdager i mai

Endret tidsrom for varsling om positive koronaprøver på helligdager i mai.

Publisert 11. mai 2021 av Jeanette Borthen

Risiko for forsinkede prøvesvar

Publisert 28. april 2021 av Jeanette Borthen