+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Legesiden Ahus

Praksiskonsulentnytt

Medikamentoverforbruk blant eldre – Bruk av SDS – skjema

Resultater fra forskningsprosjektet PATHWAYS

Publisert 15. juni 2021 av Lene Gjelseth Dalbak

Nytt og nyttig om mangfold, likeverd og migrasjonshelse

Publisert 4. mai 2021 av Lene Gjelseth Dalbak

Diagnostikk og teknologinytt

Endret analysefrekvens for Sars-CoV-2 PCR i sommer

I forbindelse med sommerferieavvikling og lavere prøveantall til Sars-CoV-2 PCR reduseres åpningstiden på seksjon for Molekylærgenetisk diagnostikk.

Publisert 18. juni 2021 av Jeanette Borthen

Redusert analysefrekvens for luftveis-PCR

Publisert 15. juni 2021 av Jeanette Borthen

Nye analyseinstrumenter i ny analysehall

Publisert 2. juni 2021 av Jeanette Borthen