+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Legesiden Ahus

Praksiskonsulentnytt

Persontilpasset kreftbehandling

Ahus deltar i stor nasjonal kreftstudie.

Publisert 13. september 2021 av Lene Gjelseth Dalbak

Henvisningsstatus tilgjengelig for pasienter

Publisert 7. september 2021 av Lene Gjelseth Dalbak

Emnekurs i endokrinologi høst 2021

Publisert 30. august 2021 av Lene Gjelseth Dalbak

Diagnostikk og teknologinytt

Formidling av svar på helgenomsekvensering av SARS-CoV-2-prøver

Sekvensering og utringning av virusvarianter.

Publisert 3. september 2021 av Jeanette Borthen

Normal svartid for SARS-CoV-2 PCR for primærhelsetjenesten

Publisert 31. august 2021 av Jeanette Borthen

Varsling av positive koronaprøver fra og med uke 33

Publisert 2. august 2021 av Jeanette Borthen