+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Helhjerta er en podkast om menneskemøter og helse

Helhjerta har etablert seg som en populær podkast hvor du møter mennesker i helsetjenesten som forteller om jobben og historien sin, i en varm og helhjerta samtale med Heidi Skutlaberg Wiig. Du får høre sterke og engasjerende historier fra både helsepersonell, pasienter og pårørende med ulik bakgrunn og erfaring.

Heidi har jobbet på Akershus universitetssykehus i 30 år, de siste 15 årene som kreftsykepleier og veileder i Palliativt team. Hun har nå ansvar for klinisk kommunikasjon i avdeling for kompetanse og utdanning og er mye brukt som foredragsholder.

Vi ønsker gjerne at lyttere klikker “abonner” i sin podkast-app, og vi setter pris på alle tilbakemeldinger. Send dem til e-postadressen [email protected].

Episode 5 - Liv Rydjord Norum

Liv Rydjord Norum er geriatrisk sykepleier og mor til fire barn. Da hennes datter, Synnøve, var fire år fikk hun kreft og døde etter hvert. Liv forteller om hele prosessen fra sykdommen ble oppdaget til det ikke var mer å gjøre. Hvordan var behandlingen? Hvordan ble de møtt i helsevesenet? Hvilke behov hadde de som pårørende? Hvordan er det å leve videre uten Synnøve?

Episode 4 - Monika Overå

Musikk kan være et sterkt virkemiddel. Det kan inspirere, engasjere og vekke til live ressurser i mennesker. Hva er musikkterapi og hvorfor brukes det i helsetjenesten? Hvordan jobber en musikkterapeut? Hør hva musikkterapeut Monika Overå mener og har erfart. Hun er lektor og stipendiat ved Norges musikkhøgskole og har i mange år jobbet ved Ahus.

Episode 3 - Jan Torkild Haukvik

Å håndtere alvorlig skadde pasienter krever rask innsats og spesiell kompetanse. Hør hvordan et sykehus organiserer og jobber med traumeteam. Hvordan tas pasienter imot og behandles? Hvordan trener traumeteam? Du får også høre en del om forskjellen mellom medisinere og kirurger. Jan Torkild Haukvik er karkirurg og leder av traumegruppen ved Ahus.

Episode 2 - Cathrine Aas Moen og Bente Heggedal Gerner

«Hva er viktig for deg?»-dagen markeres 9. juni. Det har blitt en internasjonal bevegelse for å lytte til pasientene og skape bedre kommunikasjon. I denne episoden møter du Cathrine Aas Moen, leder av Brukerutvalget ved Ahus, og Bente Heggedal Gerner, avdelingsleder for Avdeling samhandling og helsefremmede på Ahus.

Episode 1 - Finn Schjøll

Finn Schjøll, eller Blomster-Finn som han gjerne kalles, er en fargerik og folkekjær personlighet som gir ved dørene og syns livet er spesielt. I denne episoden kan du høre om oppvekst, familie, fattigdom, venner og kreftbehandling. Om å være homofil på 80-tallet. Om etikk, moral og mye annen folkelig visdom. Visste du forresten at Finn er en av de som elsker NAV?

Episode 11 - Anne-Kari Johannessen

Hva er kommunale akutte døgnenheter og hvordan fungerer de? Oppfyller de funksjonen de var tiltenkt og hva kan forbedres? Hør om samhandling, brukermedvirkning og hvilke erfaringer pasienter, pårørende og medarbeidere i helsetjenesten har gjort. Anne-Kari Johannessen er anestesisykepleier, førsteamanuensis ved OsloMet og seniorforsker ved HØKH, Ahus.

Episode 10 - Kristin Häikiö

I Norge lever over 100 000 personer med demens og trenden er økende. Hvordan er det å være pårørende? Hva er pårørendes ansvar, hva er helsetjenestens ansvar og hva er en fornuftig arbeidsdeling? Hør om fysiske og emosjonelle belastninger og få historier fra noen av intervjuene. Kristin Häikiö er sykepleier og førsteamanuensis ved OsloMet.

Episode 9 - Beret Bråten

Hvordan forholder helsetjenesten og helsepersonell seg til en flerkulturell befolkning? Hvilke utfordringer gir det? Hvordan er det for pasientene? Hva slags omsorg får de i siste fase av livet? Beret Bråten er forsker og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Hun har i mange år vært opptatt av forskjeller, likheter og utfordringer i et flerkulturelt samfunn.

Episode 8 - Siv Ødegård og Berit Liland

En krig har generaler og strateger, men de fleste er vanlige krigere. I denne episoden møter du to av dem, intensivsykepleier Berit Liland fra Intensivavdelingen på Ahus og kreftsykepleier Siv Ødegård fra Lindrende enhet, Skedsmotun i Lillestrøm kommune. Hva har de opplevd? Hvordan jobber de? Hva er vanskelig? Og hvordan tar de vare på seg selv?

Episode 7 - Bjørg Elisabeth Oserud

Bjørg Elisabeth Oserud kom så vidt ut og så huset forsvinne i raset i Gjerdrum. Senere var hun med på å begrave sin nabo. Dette er en åpen og jordnær samtale om både liv og død. Hva er viktig når krisen rammer? Hvordan kom hun seg videre? Bjørg Elisabeth er tidligere sykehusprest på Ahus og var også prest i Utøya-området da den krisen inntraff.

Episode 6 - Jan Erik Berdal

Jan Erik Berdal har stått sentralt i arbeidet med korona-krisen ved Ahus. Han er spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer og avdelingsleder for infeksjonsavdelingen. Hør hvordan pandemien har sett ut fra hans ståsted, og hvilke viktige beslutninger som ble tatt på sykehuset. Hvordan oppstår pandemier og kan vi få nye pandemier snart? Hvorfor reagerer vi forskjellig på korona-virus og hva med mutasjoner? Du får også forklaring på de ulike vaksinene og svar på mange spørsmål om dem.

Episode 5 - Karl Johan Seim-Wikse

Hvordan har korona-krisen påvirket helsepersonell, og hvordan kan vi fortsatt stå i den? Ett år etter at krisen startet snakker Heidi med Karl Johan Seim-Wikse som er psykologspesialist og leder for Bedriftshelsetjenesten ved Ahus. De snakker om forventninger, forebygging, støtte, motivasjon, motstandskraft, felles ansvar, lederens rolle og mye annet.

Episode 4 - Berit Langset og Ståle Clementsen

Berit Langset og Ståle Clementsen er foretakstillitsvalgte for henholdsvis Norsk sykepleierforbund og Overlegeforeningen på Ahus. De representerer til sammen flere tusen medlemmer. Hva jobber de med? Hva syns de er mest spennende? Hvordan håndterer de konflikter? Hva er god ledelse? Og hva er fordelene med å organisere seg?

Episode 3 - Bruno Nightingale

Mange er nysgjerrige på det psykiatriske fagfeltet. Her kan du høre om mange psykiske lidelser, som psykose, schizofreni, bipolar lidelse og personlighetsforstyrrelse. Kan vi forutsi om noen vil begå selvmord? Hva med medisinering? Og hvordan tar de ansatte vare på seg selv og hverandre? I denne episoden av Helhjerta møter du psykiater Bruno Nightingale som har erfaring fra akuttpsykiatrien på Ahus.

Episode 2 - Morten Glasø og Magnus Jonsbu

Hvordan samarbeider sykehus, kommuner og fastleger? Hva har hendt etter Samhandlingsreformen? Har helsetjenesten blitt bedre for pasientene? I episoden møter du Morten Glasø som er samhandlingsoverlege ved Ahus, og Magnus Jonsbu som er kommuneoverlege i Rælingen kommune.

Episode 1 - Edyta Rhodes og Fredrik Skarderud

Psykologspesialist Edyta Rhodes og barnepsykiater Fredrik Skarderud jobber ved Intensiv Poliklinisk Oppfølgingsteam (IPO) – et ambulant team på Øvre Romerike. Hør hvordan de hjelper barn og ungdom som ikke passer inn i det ordinære helsetilbudet. Hva er suksessfaktorer? Hva med metoder og medisiner, og hvordan jobber de med familien?

Episode 10 - Kerstin Søderstrøm

Fødsel og foreldreskap kan være ekstra utfordrende, f.eks. på grunn av rusmisbruk. Hvordan kan vi hjelpe spedbarn som er utsatt og hvordan hjelpe foreldrene til å bli gode omsorgspersoner? Dette er Kerstin Søderstrøm opptatt av. Hun er barnepsykolog ved Sykehuset Innlandet og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Kerstin er genuint opptatt av menneskerettigheter for alle.

Episode 9 - Torgrim Sørnes

Torgrim Sørnes er gynekolog med en 36 år lang karriere bak seg. Han er den nysgjerrige typen som forsker med et historisk falkeblikk, så du får høre om fødsler og aborter helt tilbake til 1700-tallet. Torgrim har også gitt ut seks bøker om henrettelser i Norge. Han forteller om skarprettere og halshugginger, og samtalen ender med de helt store spørsmålene: Hvorfor er vi her? Og er det en skaper?

Episode 8 - Aina Sørum og Jana Schwering Sørum

Hva er yoga, og hva er koblingen mellom yoga og helse? Hør Aina og Jana fortelle om hva yoga betyr for dem og hvordan de jobber med det. Midt i episoden kan du også bli med på en liten pusteøvelse. Aina Sørum er kreftsykepleier i Palliativt team ved Sykehuset Innlandet. Sammen med sin svigerinne, Jana Schwering Sørum, driver hun også et yogastudio i Brumunddal.

Bonusepisode - Faridah S. Nabaggala og Anita Sjøstrøm

Faridah S. Nabaggala og Anita Sjøstrøm gjester denne ukens live-podkastepisode av Helhjerta fra Abloom filmfestival. Filmfestivalen fokuserer på å gi et kulturtilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelse og deres pårørende. Temaet for årets festival og denne episoden er død og sorg, et bortgjemt tema. -Kanskje vi i helsevesenet ikke spør nok, spør Heidi Skutlaberg Wiig.

Episode 7 - Kjersti Myre

«Nå har jeg fått livet mitt tilbake!» Dette utsagnet kom fra en av deltakerne på Hjerteskolen ved Ahus. Her får de undervisning om sykdomslære, kosthold, trening, livsstil, sex og samliv. Og så møter de andre deltakere og trener sammen. I denne episoden møter du lederen av Hjerteskolen, spesialfysioterapeut Kirsti Reiten Myre, som har holdt på med hjertetrening i 20 år.

Episode 6 - Rigmor Galtung

Det sier Rigmor Galtung, Norges første kvinnelige, profesjonelle stand up komiker. Og «rar» er en hedersbetegnelse for henne. Alle har to poler i sitt følelsesregister, men noen svinger lenger ut. Rigmor er en av dem, og det kalles ofte bipolar lidelse. Hør hennes mange fascinerende, ærlige historier, og henger du med vil du oppleve at både «Gro Harlem Brundtland» og «Lilli Bendriss» dukker opp.

Episode 5 - Faridah S. Nabaggala

Alle barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal bli verdsatt, sett og hørt! Det er det store målet i livet til Faridah S. Nabaggala, filmskaper, entreprenør og grunnlegger av organisasjonen Abloom. Faridah fikk en gutt med nedsatt funksjonsevne og livet ble snudd opp-ned. Hør historien om en dramatisk fødsel, mange møter med fordommer og en tålmodig kamp om å hjelpe og få hjelp. Faridahs sønn var ingen guddommelig straff. «Han ble en velsignelse i livet!»

Episode 4 - Trond Viggo Torgersen

Trond Viggo Torgersen har hatt en rekke ulike roller og oppgaver gjennom mange år. Lege, barneombud, komiker, NRK-leder, kommunikasjonslærer m.m. I denne episoden blir du med innom mange deler av livet hans. Du får store linjer, små detaljer og mange gullkorn med på veien. Trond Viggo er blant annet opptatt av maktbalansen mellom helsepersonell og pasienter, og du får vite litt om bakgrunnen for sangen «Tenke sjæl».

Episode 3 - Arne Kallekleiv

Hvorfor lykkes noen parforhold mens andre ikke lykkes? I denne episoden snakker Arne Kallekleiv om samspill og sammenhenger og røde og grønne familier. Du får også høre om lyst, glede og onani. Og hva med å snakke om sex? Arne er barnevernspedagog, familieterapeut og sexolog og har firmaet Megisamspill.

Episode 2 - Sidsel Tveiten

Sidsel Tveiten er professor ved OsloMet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, og kjent av mange i helsetjenesten. Hun hjelper deg med å rydde opp i begreper som læring, veiledning, empowerment, helsepedagogikk og helsekompetanse. Sidsel snakker også om refleksjon, kommunikasjon og arbeidsmiljø, og samtalen er preget av mange relevante og spennende eksempler. Sidsel har blant annet skrevet boken “Den vet best hvor skoen trykker…” om veiledning i empowermentprosessen.

Episode 1 - Harald Hrubos-Strøm

Alle trenger søvn og mange er opptatt av å sove bedre. Harald Hrubos-Strøm er søvnforsker, akkreditert søvnspesialist og lege ved Øre-nese-hals-avdelingen på Ahus. Her får du svar på mange relevante spørsmål om søvn, blant annet om A- og B-mennesker, søvnapné, lys, skiftarbeid, kaffe, mat, vekt, demens og alkohol. Vet du hva en «power nap» gjør med hjernen din?

Sesong 3

Episode 10 - Geir Arne Larsen

I denne episoden får du et innblikk i en kirurgisk avdeling og hverdagen til en kirurg. Geir Arne Larsen er avdelingsleder for 150 medarbeidere ved Gastrokirurgisk avdeling på Ahus. Han er opptatt av hvordan vi kan utvikle helsetjenesten og hele tiden forbedre oss. Du får høre om pasientmøter og klagesaker, men også om nye tiltak som prehabilitering og operasjonsroboter.

Episode 9 - Esperanza Diaz

Esperanza Diaz er fastlege, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og ekspert på migrasjonshelse. I denne episoden får du svar på spørsmål som f.eks.: Hva er migrasjonshelse? Hva er likeverdige helsetjenester? Hva er rådene om bruk av tolk? Norge har flere tusen papirløse. Hvem er de? Ingen tvil om at Esperanza brenner for menneskene og fagfeltet!

Episode 8 - Heidi Svendsen Tessand

Hva gjør vi med barn som faller mellom alle stolene i helsetjenesten? Hva gjør vi med at 76 prosent av barn i fosterhjem og barnehjem har psykiske problemer? Det er Heidi Svendsen Tessand opptatt av. Hun leder Stillasbyggerne, en gjeng med psykologer og barneverneksperter som har et brennende engasjement for at «statens barn» fortjener de aller beste, varmeste og klokeste hjelperne.

Episode 7 - Magne Rygg

Magne Rygg er vernepleier og familieterapeut i Ullensaker kommune hvor han jobber i Forebyggende avdeling for barn og unge. Hans tilnærming er preget av kreativitet og lek, og han setter seg gjerne i sandkassen sammen med familien som trenger hjelp. Hvordan viser vi respekt og tar barn på alvor? Hvordan lager vi trygge rammer så folk kan snakke om det de er opptatt av?

Episode 6 - Erik Mathhisen

Erik Mathisen er sykehusprest på Ahus. Han snakker om hva en sykehusprest gjør, og noen vil kanskje bli overrasket over hvor variert arbeidet er. I denne episoden får du høre om både liv og død og relasjoner og andre ting. Erik spiller på mange strenger, både musikalsk og på andre måter, og til slutt i samtalen trekker han fram et av Grethe Roedes slankeråd!

Episode 5 - Jan Oldenburg

Han er en fremragende onkolog, professor med to doktorgrader og fire ganger nasjonal mester i roing. Så varslet han for noen år siden om en viktig svikt på jobben og møtte veggen. Jan Oldenburg jobber nå med urologisk kreft på Ahus og deler her sine opplevelser på en ærlig måte. Du får i tillegg nyttig informasjon om ulike kreftformer og kommunikasjon med pasienter.

Episode 4 - Ingeborg Tangen

Ingeborg Tangen er leder ved Medisinsk overvåkning på Ahus. I tillegg til å gi pasientene best mulig behandling, er hun veldig opptatt av pårørende. Jeg elsker mennesker, sier hun. I denne episoden får du høre mange av hennes erfaringer, både som helsearbeider og som pårørende. Ingeborg er blant de som hver dag gleder seg til å gå på jobb.

Episode 3 - Jørgen Skavlan

Jørgen Skavlan har som fastlege møtt mellom 200 000 og 300 000 pasienter og har fulgt de samme pasientene gjennom mange år. Hva har han lært? Hvilke småting vil han helst ikke høre om? Hva mener han om barn og ernæring, og hva er «frisk nok for livet»? Skavlan er lege, foredragsholder, forfatter og debattant og kjent for å si sin ærlige mening om ting.

Episode 2 - Torstein Lerhol

Legene sa han ville leve i to år, men nå er han 33! Torstein Lerhol er politiker, foredragsholder, forfatter, leder og han reiser verden rundt på spennende turer. Han veier 23 kg, ligger i rullestol, kan bare bevege en hånd, men har god helse og lever et normalt liv. Livet er mer enn en diagnose, sier han, og en av hans superevner er å være løsningsorientert.

Episode 1 - Siri Steine

Siri Steine er seksjonsoverlege ved Palliativt senter på Ahus. I denne episoden gir hun gode råd og informasjon om hva som er viktig å være oppmerksom på ved palliativ behandling av pasienter med Covid-19. Du får konkret informasjon om både medikamenter og doser og svar på etiske spørsmål.

Sesong 2

Episode 10 - Thomas Green

Thomas Green er paramedisiner ved Oslo universitetssykehus, og gjennom 22 år har han hatt utallige menneskemøter med folk som trenger hjelp. Hør ham fortelle om en del av disse møtene og om hvorfor han valgte den jobben han har. Thomas er både faglig nysgjerrig, liker å skrive og undervise, og trigges fortsatt av det uforutsigbare ved arbeidet sitt.

Episode 9 - Ina Holst Engen

Noen av dagens sykehjem omtales av og til som mini-sykehus. Ina Holst Engen er en engasjert spesialsykepleier ved et sykehjem i Nes kommune – engasjert i både fag og mennesker. Hun syns jobben er spennende og forteller om arbeidet, om store begivenheter og små gleder. Et av de beste menneskemøtene Ina har hatt var med en humoristisk, raus og takknemlig rusmisbruker.

Episode 8 - Winnie Dragnes

Winnie Dragnes er fagutviklingsjordmor på Ahus og har gjennom 33 år som jordmor tatt imot flere tusen barn og veiledet mange jordmødre. Hun snakker i denne episoden om urkvinnen, om fødselsangst, keisersnitt, hjemmefødsler og om jobben som jordmor. Men også om de få tilfellene hvor noe går galt og hvordan vanskelige situasjoner håndteres

Episode 7 - Are Løken

«En kommuneoverlege gjør veldig mye rart,» sier kommuneoverlege Are Løken. Han skal for eksempel ta stilling til bruk av tvang for å sikre helsehjelp til personer som ikke kan dra omsorg for seg selv. Are har jobbet mye med demens, og han deler mange tips og erfaringer om demensomsorg og helsehjelp til demente. Og så diskuterer han om leger har mindre empati enn andre.

Episode 6 - Sjur Seim

Når du hører på Sjur Seim må du henge med i svingene. Ikke bare kjører han motorsykkel, men han har mange tanker om både sjel og sinn og hva som kjennetegner gode relasjoner og et godt behandlingsmiljø. Sjur er opptatt av holdninger, lydhørhet og fellesskap for å få til gode menneske-møter. Han er psykiater og fagsjef med lang karriere i Divisjon for psykisk helsevern ved Ahus.

Episode 5 - Birte Dilling

Birte Dilling er avansert geriatrisk sykepleier, jobber som fagsykepleier i Tønsberg kommune og underviser ved Universitetet i Sørøst-Norge. Eldrebølgen betyr økt behov for helsepersonell innen geriatri. Hør mer om hva geriatri er, hva som kjennetegner eldre pasienter med lange levde liv, og hva Birte syns er det fineste med jobben.

Episode 4 - Astrid Nylander Almaas

Astrid Nylander Almaas er overlege ved Barne- og ungdomsklinikken på Ahus, men mange kjenner henne nok fra TV-programmet «Hva feiler det deg?». I denne episoden får du hennes mening om sykdomsråd på nett og bruk av sosiale medier, og hun snakker om de vanskelige samtalene. Du får også høre om simulerings-trening, om modige barn, hvordan hun håndterer sinte fedre og hvorfor hun ble barnelege.

Episode 3 - Øystein Mæland

Øystein Mæland er administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus og har en lang karriere innenfor medisin, politikk og ledelse. I denne episoden kommer lytterne litt på innsiden av hvem han er. Vi får vite mer om hans syn på ledelse og toppledelse, karrieren, hans fortid i politikken – og det blir også tid til å snakke om surrogati og 22. juli.

Episode 2 - Marianne Nergaard og Heidi Glint

Heidi og Marianne fikk begge brystkreft og de er i ulike faser. Hvordan var det å oppdage kulen i brystet, å få vite at det er spredning, å miste håret, og hvordan ønsker de at familie og venner møter dem. Hør om sykdommen har endret deres perspektiv på livet, og hvilke råd Marianne med sin erfaring gir til Heidi som er i begynnelsen av behandlingsforløpet.

Episode 1 - Kristian Furuseth

Kristian Furuseth er fastlege på Jessheim, men er også kjent som pappaen til Else Kåss Furuseth og Cecilie Ramona Kåss Furuseth. Som fastlege har han i nesten 40 år lyttet til pasienter som forteller om alt fra små bagateller til virkelig store problemer og han har jobbet mye med diabetes. Personlig har han opplevd flere store livskriser som han snakker åpent om. Hør hva han forteller om selvmord, om tap og om å leve videre.

Sesong 1

Episode 10 - Betty Van Roy

Betty Van Roy er barne- og ungdomspsykiater og har lang erfaring i å møte barn, ungdom og deres familier i Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus. Hun er opptatt av å se hele mennesket og sammenhengen mellom somatisk sykdom og psykisk helse. Hun slår også et slag for å lytte til barn og ungdom fordi de selv er de beste til å uttrykke seg om problemene sine.

Episode 9 - Bente Schi Nordvold

Bente Schi Nordvold er kreftkoordinator i Nes kommune og har vært en pioner innen kreftomsorgen. Når noen rammes av kreft, vil mange andre ofte bli påvirket i stor grad. Hva skjer med familien? Hvordan håndterer vi de utfordringene som oppstår? Hvordan kan vi opptre som fagpersoner? Hør Bente dele sine erfaringer fra mange møter med pasienter og pårørende.

Episode 8 - Inge Skråmm

Inge Skråmm var i god form og i full fart som klinikkdirektør ved Ortopedisk klinikk på Akershus universitets-sykehus. Så oppstår det en akutt kritisk tilstand og han blir liggende alene i mange timer på hytta før noen finner ham. Hør om den dramatiske hendelsen og hans opplevelse av møtet med helsetjenesten som pasient.

Episode 7 - Anne Berit Davan

Anne Berit Davan mistet sin sønn for fire år siden og forteller i denne episoden om den lange prosessen med sykdom og sorg. Hva har hun lært? Hvordan klarer man å vente på døden? Hvordan beskytter man seg selv? Og kan det være livsglede oppi alt sammen? Hør Anne Berits ærlige og gripende fortelling i samtale med Heidi.

Episode 6 - Pål Gulbrandsen

Hva vinner pasientbehandlingen på bedre kommunikasjon? Hvordan kan vi bli bedre på å kommunisere med pasienter og pårørende? Og kan det i det hele tatt læres? Pål er professor i helsetjenesteforskning og jobber med klinisk kommunikasjon både ved Akershus universitetssykehus og på Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Episode 5 - Hege Sandanger

Hvordan opptre profesjonelt i møte med folk i sorg og krise? Hva trenger de og hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi formidle håp? Hege er sykepleier med videreutdanning og har mange års erfaring fra Enhet for sorgstøtte ved Akershus universitetssykehus. Hun er også opptatt av hvordan helsepersonell kan ta vare på seg selv.

Episode 4 - Randi Gjessing

Sex og sykdom er et sårbart tema for mange. Hvordan kan vi snakke om seksualitet og nærhet på en naturlig måte? Randi jobber som sexolog og snakker i denne episoden om både ereksjon, onani, lyst, testosteron, livsstil og sammenhengen mellom stress og sex. Og du får selvfølgelig høre hva hun mener ligger «mellom null og knull».

Episode 3 - Kari Kogstad

Alle har en fastlege, men ikke alle vet hvordan det oppleves å sitte på den andre siden og ta imot mange ulike pasienter hver dag. «Jeg syns jo det er knakende artig med folk», sier Kari som har vært fastlege i Gjerdrum kommune i 21 år. Hun deler i denne episoden raust av seg selv og bringer oss på innsiden av fastlegejobben.

Episode 2 - Thomas Usler

Thomas var anestesisykepleier på det norske skipet Siem Pilot som drev  grensekontroll og redningsarbeid i Middelhavet i 2015-2017. I en periode var hans navn nevnt i medier over hele verden. I denne episoden kan du høre ham selv fortelle om hvordan det var å være helsepersonell på åpen sjø med svært få ressurser og hundrevis av mennesker med behov for hjelp.

Episode 1 - Jørgen Dahlberg

Hva gjør helsepersonell når pårørende ikke ønsker smertelindring? Hva hvis noen har reservert seg mot å motta blod og plutselig trenger det akutt? Hvordan tar vi kloke beslutninger under stort press? Medisinen er full av etiske dilemma, og i denne podkasten kan du høre den engasjerende anestesilegen og advokaten, Jørgen Dahlberg, diskutere interessante eksempler.

Personer som blir omtalt i pasienthistorier o.l. er enten anonymisert eller har gitt samtykke til deling.