Hopp til hovedinnhold

Personvern

Personvernpolicy på Kompetansebroen

Denne erklæringen redegjør for behandling av personopplysninger på nettstedet Kompetansebroen. Som bruker har du rettigheter knyttet til personvernet, og Kompetansebroen har forpliktelser i oppfyllelsen av dem.

Opplysninger om deg

Kompetansebroen er et åpent nettsted med læringsressurser tilgjengelig for alle interesserte. Dersom du ønsker å melde deg på et kurs fra vår kurskalender, motta nyhetsbrev eller ønsker kursbevis for gjennomført e-læring, må du registrere deg med noen personopplysninger.

Dette er informasjonen vi kan samle inn om deg:

 • Navn
 • Epost
 • Arbeidsgiver
 • Arbeidssted
 • Stilling
 • Fakturaadresse
 • Tilretteleggingsbehov ved kurspåmelding
 • Betalingsinformasjon for kurs med kursavgift eller kjøpsordre

Hva bruker vi informasjonen til?

 1. Kurspåmelding (navn, epost, stilling, arbeidssted, tilretteleggingsbehov, eventuelt annen informasjon kursarrangør ber om, eksempelvis kjønn, alder). Disse opplysningene deler vi med kursarrangør til kurset du melder deg på.
 2. Brukerkonto (navn, epost, stilling, arbeidssted). Disse opplysningene er lagret på vårt nettsted.
 3. Betaling av kursavgift (fakturaadresse). Checkin AS håndterer kursbetaling på oppdrag for Kompetansebroen.
 4. Nyhetsbrev med abonnementsløsning (navn og epost)

Kompetansebroen kan bare behandle dine personopplysninger for spesifikt angitte formål. Skal opplysningene brukes til andre formål enn de i utgangspunktet er samlet inn for, skal du informeres om det, og det skal innhentes et samtykke fra deg.

Kompetansebroen er forpliktet ved lov til å sikre dine opplysningers konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og kvalitet.

Hvor og hvordan lagres dine personopplysninger

Kompetansebroen bruker en databehandler til å samle inn, lagre og behandle personopplysninger på våre vegne. Kompetansebroen er behandlingsansvarlig og har en skriftlig avtale med databehandler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vår databehandler er Grensesnitt AS og skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personopplysningsloven.

Lovverk for behandling av personopplysninger

Personopplysningsloven inneholder regler om hvordan personopplysninger som samles inn vil bli behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre eksternt. Her kan du lese hele Personopplysningsloven.