Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Vestfold

Aktiv med musikk

Musikk og musikkaktiviteter kan bidra til opplevelse av tilhørighet til et fellesskap og styrke identitetsfølelsen, og det kan gi rom for gode opplevelser av mestring og mening i hverdagen. Det er noe av bakgrunnen for at Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold (USHT-V) utviklet og gjennomførte prosjektet Aktiv med musikk. 

Group Of Seniors Singing In Choir Together

Prosjektet er finansiert med tilskuddsmidler fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, tilskuddspakke for sårbare eldre, til aktivitetstiltak for å forebygge ensomhet blant eldre på institusjon. Prosjektet hadde oppstart våren 2021 og ble avsluttet sommeren 2023. 

Prosjektets hovedmål var “å fremme helse og motvirke ensomhet blant eldre på institusjon, gjennom å tilby musikkaktiviteter som kan oppleves som meningsfulle for deltakerne”

Prosjektet har iverksatt tre aktivitetstiltak på to av Sandefjord kommunes bo- og behandlingssentre. De tre tiltakene, med målsetninger var: Babysang, kor og musikk i avdelingen.

Prosjektleder var musikkterapeut Therese Midtgaard Jensen. Prosjektmedarbeider var musikkterapeut Kristi Stedje.

Prosjektgruppen for øvrig besto av kommunens overordnede frivilligkoordinator, noen sentrale personer i kommunen med erfaring med målgruppen, representant fra Eldrerådet i Sandefjord kommune, samt leder av babysang i Stokke kirke.

Evalueringen er gjort av Per Gunnar Disch ved Senter for omsorgsforskning Sør, Universitetet i Sørøst- Norge.

Logo hvor det står aktiv med musikk og er bilde av en note

Under tema helsefremmende og forebyggende ligger prosjektrapporten og en egen fagartikkel som oppsummerer prosjektet.

Prosjektrapporten er en dokumentasjon av prosjektet, med grundige beskrivelser av planlegging, gjennomføring og evaluering, med mål om spredning til andre som ønsker å etablere liknende tiltak. 

Flere aktueltsaker