Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Bli bedre på pleie- og omsorgsmeldinger – Nytt e-læringskurs!

Ortopedisk klinikk ved Akershus Universitetssykehus HF har utviklet et e-læringskurs om utskrivningsprosessen mellom sykehus og kommune og forbedring av innhold i pleie- og omsorgsmeldinger (PLO).

Bildet hentet fra kurset. Fra venstre: Camilla Norby Nyhagen, Erik Engebretsen, Gina Engevold.Foto: Sigbjørn Kristiansen

Ortopedisk klinikk har i flere år jobbet med forbedring av utskrivningsprosessen og forbedring av innhold i pleie- og omsorgsmeldinger (PLO). Dette har vært viktig både for god pasientoppfølging og gode overganger mellom tjenestenivåene.

Samarbeidsavtalene mellom sykehus og kommune samt interne prosedyrer på sykehuset er omfattende. Ansatte opplever det utfordrende å sette seg inn i samhandlingsprosessen og å få helhetlig forståelse av samhandlingen mellom tjenestenivåene.

Vår erfaring tilsa at innholdet i PLO-dialogene mellom tjenestenivåene hadde forbedringspotensial. Dette kom også frem gjennom arbeid med trygg utskrivelse hvor vi identifiserte utfordringer ved hjelp av korte intervjuer med ansatte på sykehuset.

Heidi Amundsen, Fagsykepleier, Ortopedisk klinikk
Hanne Hexeberg, Torunn Hammer og Heidi Amundsen.

Hanne Hexeberg, Torunn Hammer og Heidi Amundsen. Foto: Wenche Bjerkestrand Jacobsen

Det manglet et opplæringsverktøy og oppslagsverk som kunne benyttes på tvers av tjenestenivåene.

Ortopedisk klinikk fikk i 2021 Samhandlingsmidler til å utarbeide en kurspakke.

Nå er E-læringskurset ferdig. Målet med kurset er å gi økt kunnskap om hvilke ansvar og retningslinjer sykehus og kommune har i PLO-meldingsutvekslingen.

Det er benyttet både tekst, bilde og video som virkemidler. Kurset består av flere moduler som igjen er delt opp i ansvarsområdene til kommune og sykehus. Med denne oppdelingen skal kurstaker sitte igjen med en helhetlig forståelse av samhandlingen og senere kunne bruke kurset som et oppslagsverk.

Målgruppen for kurset er ansatte i kommune og sykehus.

Klikk her for å komme til e-læringskurset.

I forbindelse med utarbeidelsen av e-læringskurset ble det også laget en animasjonsfilm som på en enkel måte forklarer utskrivningsprosessen. Filmen varer i ca 3 minutter.

Klikk her for å se animasjonsfilmen om utskrivningsprosessen.

Flere aktueltsaker