Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Innlandet

Helsefellesskap Innlandet viderefører avtalen om Kompetansebroen

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har enstemmig vedtatt å videreføre avtalen med Akershus Universitetssykehus HF om drift og ansvarlig redaksjon for Kompetansebroen.

Bilde symboliserer signering av en ny avtale. Der du ser to som tar hverandre i hendene over et papir og en pen .Foto: Shutterstock

Den digitale plattformen, som er et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Innlandet, kommuner og utdanningsinstitusjoner, har som mål å fremme samhandling og kompetansedeling innen helsevesenet.

Samarbeidsavtalen for perioden 2019-2023 ble vedtatt i Overordnet Samarbeidsutvalg i 2018, med en forpliktelse om å legge til rette for implementering og videreutvikling av Kompetansebroen. Den eksisterende avtalen går ut i 2023, og SSU har nå besluttet å forlenge avtalen ut 2027.

Gevinstene for Innlandet

Kompetansebroen Innlandet har vist seg å være en verdifull ressurs for helsepersonell, studenter og andre interessenter. Publisering av fagartikler og lokal informasjon har økt interesse. De mest brukte fagressursene inkluderer kurs i legemiddelhåndtering, smittevernsrutiner, og klinisk observasjonskompetanse. Innlandet har hatt et stort fokus på gode lokale nyhetssaker. Det gjenspeiler seg i økningen av interesse for nyhetsbrev med en vekst tilsvarende 16 % i antall abonnenter i 2022.

Fremtiden for Kompetansebroen

SSU har ikke bare vedtatt avtaleforlengelsen, men har også forpliktet seg til å peke ut medlemmer til interimsstyret og gi innspill til strategi- og handlingsplanen for Kompetansebroen. Sekretariatet har fått oppgaven med å avklare hvordan Helsefelleskap Innlandet kan ivareta forvaltningen av Kompetansebroen.

Sikring av digital samhandling

Vedtaket om å videreføre avtalen markerer en viktig milepæl for det digitale samarbeidet innen helsevesenet i Innlandet. Kompetansebroen fortsetter å være en nøkkelaktør for samhandling, kompetansedeling og informasjonsutveksling, med en tydelig strategisk plan for utvikling og vekst frem til 2027.

Flere aktueltsaker