Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Hva er viktig for deg?

Hva er viktig for deg?-dagen markeres torsdag 6 juni.

Ung kvinnelig helsepersonell, snakker med eldre dame som sitter i seng med ipadFoto: Shutterstock

Å spørre pasienten «hva er viktig for deg?» kan hjelpe oss å forstå brukerens perspektiv og skape pasientens helsetjeneste. Det setter i gang prosesser hos pasienten, og får oss til å måtte lytte og følge opp svaret.

Hvorfor en egen dag for dette?

Markeringen av dagen skal minne oss på hvor viktig det er at vi stiller dette spørsmålet til alle pasienter hver dag, hele året. Spørsmålet skal bidra til at pasienten betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes problem. Dette er 10. markeringen av denne dagen (Folkehelseinstituttet).

Folkehelseinstituttet (FHI) omtaler fokuset på hva som er viktig for pasienten som en retningsendring, hvor brukerens stemme blir tydeligere og hvor helsetjenesten bidrar til å styrke individets egne ressurser og mestringsevne. Pasient og brukers involvering og medvirkning i eget pasientforløp er viktig. Ved å spørre «hva er viktig for deg?» istedet for «hva er i veien med deg?» gir det rom for å innta pasientens perspektiv, og det kan iverksettes tiltak basert på pasientens egne mål.

FHI har laget et skjema som brukes som et utgangspunkt for tildeling av tjenester til bruker og pasient. Skjemaet bidrar til å sette mål for pasienten og utvikle riktige tiltak for å nå målene. Hensikten med å bruke skjema er å:

  • Anerkjenne pasienten som ekspert på eget liv
  • Tildele tjenester ut fra det som er viktig for pasienten
  • Pasienten vurderer sammen med tjenesteytere nytten av de tjenestene som gis

KS har har også samlet nyttige verktøy i arbeidet med “hva er viktig for deg?”. Her kan du finne materiell som kan lastes ned som kan brukes for å markere dagen, og det kan bestilles gratis buttons.

Helhjertas “frem fra glemselen” om Hva er viktig for deg? -dagen, og om å ta beslutninger sammen

I disse to episodene av Helhjerta får du høre om hvordan en slik dag skal bidra til at vi lytter til pasientene, skape bedre kommunikasjon, og om hvordan vi kan involvere pasienter aktivt i avgjørelser om undersøkelse og behandling. Lytt til podkastene og skap refleksjon i personalgruppen både før og etter selve dagen.

Flere aktueltsaker