Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Hvordan styrke lærings- og mestringstilbudet i din kommune?

Hvordan kan helsepersonell hjelpe pasienter med å håndtere hverdagen når helseutfordringer oppstår?

På Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) sine sider står det: God helse og et godt liv handler om mer enn fravær av sykdom. Det handler også om å håndtere hverdagen når helseutfordringer oppstår.

Hvordan kan vi som helsepersonell bidra til dette? Og hvem er Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse?

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) veileder og gir kunnskapsbaserte anbefalinger for lærings- og mestringsvirksomhet i sykehus og kommuner.

Hovedoppgavene er forskning, fagutvikling og formidling, og deres overordnede mål er økt helsekompetanse og bedre livskvalitet gjennom likeverdig tilgang til gode lærings- og mestringstilbud.

Kari Hvinden er spesialrådgiver ved NK LMH og leder av Nasjonalt nettverk for samhandling om læring og mestring. På spørsmål om hvorfor lærings- og mestringstilbud er viktig sier hun at god helse og et godt liv handler om å håndtere hverdagen og kjenne tilhørighet i fellesskap også når helseutfordringer oppstår. Tilbud med mål om læring, mestring og økt helsekompetanse har vist seg å ha positiv betydning for helse og livskvalitet. I følge forskning bidrar slike tilbud til kunnskap, støtte og håp blant deltakerne, samtidig som det gir økonomiske gevinster for helsetjenesten.

Spesialrådgiver Kari Hvinden

Det er i kommunene vi lever våre liv, og det er viktig at lærings- og mestringstilbud er tilgjengelig der folk bor. Dette er i tråd med flere av myndighetens satsninger og sentrale føringer.

Kari Hvinden

Læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten innebærer aktiviteter som informasjonsformidling, undervisning, veiledning, (individuelt og i grupper), rådgivning og erfaringsutveksling. Det skal være en integrert del av alle helse- og omsorgstjenester, fra helsefremmende og forebyggende tilbud til rehabilitering og palliativ omsorg. Virksomheten foregår på ulike arenaer i spesialisthelsetjenesten, i den kommunal helse- og omsorgstjenesten og frivilligheten.

Kompetansebroen har i samarbeid med NK LMH nå publisert en artikkel om hvordan du kan få til lærings- og mestringstilbud i din kommune. Om du vil lese denne eller om du bare vil lære mer om Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse kan du klikke på bildene under:

  • Lærings- og mestringstilbud i kommunen

    Verktøy og tips som kan være nyttige for å lykkes med arbeidet med å styrke helsekompetanse, mestring og livskvalitet for brukere, pasienter og pårørende.  

  • Mestring.no

    Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Flere aktueltsaker