Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Kjenner du ernæringsnettverket for kommuner i Viken (Akershus)? 

Nettverket ble startet i 2019, og har hatt flere åpne samlinger årlig. Nå er ønsket å endre dette til et nettverk med faste deltakere som kan møtes over tid for å motivere og lære av hverandre.

Det planlegges for to halvdagssamlinger årlig i tillegg til et åpent inspirasjonswebinar. Samlinger i 2024:

  • Ernæringswebinar 13. februar fra 13-15 (dette legges ut på Kompetansebroen)
  • Fysisk ernæringssamling  25. april klokken 12-15 
  • Fysisk ernæringssamling  22. oktober klokken 12-15

Nettverket skal bidra til å sikre god ernæringspraksis i kommunene gjennom kompetansebygging, erfaringsutveksling og forbedringsarbeid. 

Målet er å:
– Bidra til å styrke arbeidet med implementering av god ernæringspraksis og systematisk oppfølging
– Bidra til å øke kompetansen i ernæringsarbeid
– Bidra til bruk av kunnskapsbasert praksis, erfaringsutveksling og kontinuerlig forbedringsarbeid
– Bidra til å tydeliggjøre kommunenes ansvar i ernæringsarbeid

Før sommeren fikk kommunene tilbud om deltakelse i nettverket for 2-3 fagpersoner som har ansvar i ernæringsarbeid i ulike roller; det er mye å lære av hverandre på tvers av arbeidsoppgaver og kommuner. I dag omfatter nettverket drøye 30 deltakere fra 13 kommuner.

24. oktober hadde vi første samling etter ny organisering. Temaet var “Å bygge relasjon – Hvordan kommer vi i posisjon til å jobbe med ernæring?” med god tid til erfaringsdeling.

Hege Berntzen
Hege Berntzen, USHT

Hege Berntzen, Rådgiver, USHT Viken (Akershus). Foto: USHT

Camilla Schøyen, rådgiver USHT. Foto: USHT

Ønsker din kommune å delta? Les mer om nettverket her.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å vite mer: usht@lorenskog.kommune.no.

Camilla Schøyen, rådgiver USHT. Foto: USHT

Flere aktueltsaker