Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Innlandet

Krisekonferansen for 12. gang

For tolvte gang ble Krisekonferansen arrangert 14. november. Årets tema var «Livreddende helsehjelp er mer enn hjerte- og lungeredning – hvem gjør hva etter intoks?»

Foredragsholder: Kristin Kolloen (avdelingssjef, Kvalitet og pasientsikkerhet)Foto: Sykehuset Innlandet

​​​​​​
​​​​Konferansen, som arrangeres av DPS Gjøvik og divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet, har som mål å løfte kompetansen på ambulant akutt krisearbeid i kommunene og spesialisthelsetjenesten i fylket.

– Vi åpner likevel for påmelding fra hele landet. I år hadde vi nærmere 350 påmeldte. Vi opplever at det er et behov for denne type konferanse i fagfeltet, sier arrangementsansvarlig og fag- og samhandlingsrådgiver i DPS Gjøvik Ingunn Thomassen Berg.

Pasientf​orløp intoks 

Utvikling av helhetlige pasientforløp er blant målene i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. På programmet på årets konferanse stod pasientforløp intoks, et felles pasientforløp for behandling av pasienter med akutt selvpåført forgiftning.

Standardiserte pasientforløp skal redusere uønsket variasjon og oppleves som sømløse, med gode overganger og dialog mellom fagmiljøene.

Avdelingssjef Kristin Kolloen

Forløpet er utviklet i Sykehuset Innlandet, og involverer alle i kontakt med intoksikasjoner, både prehospitale tjenester, somatikk, psykisk helsevern og instanser involvert ved overgangen til hjem og kommune. Arbeidet skal øke kompetanse og tverrfaglig samarbeid blant alle involverte rundt intoks og selvmordsrisiko. Målet er å redusere risikofylte overganger, slik at det blir tryggere å være pasient.

– Standardiserte pasientforløp skal redusere uønsket variasjon og oppleves som sømløse, med gode overganger og dialog mellom fagmiljøene, sa avdelingssjef Kristin Kolloen i avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet, som har vært prosessleder i arbeidet.

Foto: Sykehuset Innlandet
Foredragsholdere.
Foto: Sykehuset Innlandet

På bilde foredragsholdere: Kristin Kolloen (avdelingssjef, Kvalitet og pasientsikkerhet), Ole Hval (ambulansearbeider, divisjon Prehospitale tjenester), Line Stad Støverud (rådgiver, Kvalitet og pasiensikkerhet) og Anders Jøranli (psykiatrisk sykepleier, DPS Lillehammer) ​fra arbeidsgruppa for pasientforløp intoks i Sykehuset Innlandet, pårørende Elin Andersen og fagansvarlig for pasientforløp intoks Unni Bratlien.​

Bruker- og pårørendeperspektiver 

Dagen ble innledet av en erfaringskonsulent og deretter pårørende Elin Andersen, som begge ga sterke innblikk i tematikken fra et bruker- og pårørendeperspektiv. Andersen, som har ytret seg om temaet gjennom media, mistet sin sønn under pandemien, bare 20 år gammel. Hun formidlet tydelige budskap rettet mot helse- og sosialtjenesten. 

Dere må snakke sammen. Bruk både hjertet og hjernen​.

Pårørende Elin Andersen

– Sønnen min fikk sette seg på bussen hjem bare timer etter at han hadde sin første overdose. Ingen pårørende eller noen av de som fulgte han opp ble varslet. Fire uker senere døde han alene på hybelen. Dere må snakke sammen. Bruk både hjertet og hjernen, oppfordret hun i sitt innlegg på konferansen.

Pårørende: Elin Andersen mistet sin sønn bare 20 år gammel, og har ytret seg om tema​et i ulike sammenhenger. Foto: Sykehuset Innlandet

Både teori og praksis

På programmet stod også innlegg om ekstrem selvskading, kriseplan og eksistensielle samtaler i møte med pasienter i selvmordsrisiko. Det ble gitt en innføring i nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, samt regional veileder for ivaretakelse av pasienter etter selvskading og selvmordsforsøk. 

Avslutningsvis var temaet «Hva kan vi gjøre nå? Inn i krisen», der det ble synliggjort hvordan kombinasjon av forskning og egenerfaring kan gi verdifull kompetanse på hvordan møte kriser. 

Bred programkomite

Programkomiteen har bestått av representanter fra Statsforvalteren i Innlandet, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, Mental Helse, LEVE, NTNU i Gjøvik, kommunene i Gjøvikregionen, praksiskonsulent (fastlege) og Innlandet politidistrikt. I tillegg deltok representanter fra divisjon Psykisk helsevern (DPS Elverum-Hamar, DPS Lillehammer og DPS Gjøvik), divisjon Prehospitale tjenester og arbeidsgruppen for pasientforløp intoks.

– Vi har ulike samarbeidspartnere fra år til år, avhengig av tema, blant annet ulike kompetansesentre, brukerorganisasjoner og avdelinger i helseforetaket, sier Thomassen Berg. 

Mer om pasientforløp intoks.

Flere aktueltsaker