Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Legemiddelhåndteringskurs og forsvarlig legemiddelpraksis – webinar

Kompetansebroen inviterer nå alle interesserte til webinar om forsvarlig legemiddelpraksis, hvor vi også samtidig presenterer grunnkurset i legemiddelhåndtering.

En hjelper deler ut medisiner til en eldre mannFoto: Shutterstock

Legemiddelhåndtering er et område der svikt kan resultere i alvorlige hendelser. Helsetjenesten står i en kontinuerlig utfordring med å sikre at all legemiddelhåndtering som foretas i virksomheter og av helsepersonell som yter helsehjelp skal være faglig forsvarlig, trygg og sikker. Kompetansebroen inviterer nå alle interesserte til webinar om forsvarlig legemiddelpraksis, hvor vi også samtidig presenterer grunnkurset i legemiddelhåndtering.

Kompetansebroen utviklet i 2020 et grunnkurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere i samarbeid med Sykehusapoteket Ahus. Dette kurset er blant det mest populære innholdet på Kompetansebroen, og det er stadig flere kommuner som tar det i bruk. De hyppigste spørsmålene vi mottar i tilknytning til kurset handler om hvem som kan dele ut medikamenter, og om kurset kan lages enklere for å tilpasses ufaglærte. I tillegg mottar vi henvendelser fra mange nye kommuner og virksomheter som ønsker å ta kurset i bruk og ønsker en presentasjon.

Kompetansebroen arrangerer derfor et webinar torsdag 18. april hvor vi ønsker å belyse forhold rundt forsvarlig legemiddelpraksis og samtidig presentere kurset. Vi er veldig glade for at seniorrådgiver Kirsti Bjerke Sæthre fra Helsedirektoratet vil presentere hvordan helsemyndighetene tolker faglig forsvarlig praksis i legemiddelhåndtering. Hun arbeider i Avdeling legemidler og biomedisin, og for tiden blant annet med oppdateringen av Rundskriv til legemiddelforskriften (IS-7/2015).

Videre vil grunnkurset i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere bli presentert i møtet, hvor det faglige innholdet vil bli fremlagt av farmasøyt Heidi Kristin Aas fra Sykehusapoteket Ahus. Kompetansebroen vil til slutt snakke om hvordan innholdet presenteres på Kompetansebroen, sammen med den praktiske løsningen for hvordan man kan ta kurset i bruk.

Målgruppen for kurset er ledere og fagansvarlige i kommuner og sykehus, men alle interesserte er velkomne til å delta.

Klikk her om du ønsker å delta på webinaret.

Flere aktueltsaker