Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Innlandet

Ny modul i “Sett, hørt og forstått” ute!

Sett, hørt og forstått –Opplæringsprogram om pårørende er nå komplett med den siste, sjuende modulen. Opplæringsprogrammet har fått svært gode tilbakemeldinger.

Illustrasjonsbilder fra opplæringsprogrammet Sett, hørt og forstått.Illustrasjonsbilder fra opplæringsprogrammet Sett, hørt og forstått. USHT Innlandet (Oppland)

Hva er det?

Dette er et opplæringsprogram hvor det i utformingen er lagt vekt på innspill fra ulike pårørende, fra studenter og fra forskjellige fagpersoner i kommunehelsetjenesten. Det er USHT Innlandet (Oppland) og Fagskolen Innlandet som har utarbeidet opplæringsprogrammet, i samarbeid med NTNU Gjøvik, Institutt for design. Her finner du Sett, hørt og forstått.

Opplæringsprogrammet består av sju moduler. I hver modul trekkes du inn i en historie der du i møte med pårørende og helsepersonell bringes inn i situasjoner og tematikk som vil være nyttig å ha kunnskap om i din arbeidshverdag.

Helhet og sammenheng

Den sjuende modulen, Helhet og sammenheng, er lansert nå i november. Dette er den siste og avsluttende delen av opplæringsprogrammet. I denne modulen møter du Oscar, som er pårørende til Alma. Alma har demens, og historien spinner rundt det å være pårørende ved kronisk, progredierende sykdom. Modulen synliggjør et helhetlig tjenesteforløp og hvordan pårørende ivaretas i dette.

Under huden

Mange har gitt positive tilbakemeldinger på at man gjennom Sett, hørt og forstått, tilegner seg en annen type kunnskap. Opplæringsprogrammet vekker følelser som innbyr til en egen innsikt og forståelse. Kanskje oppdager du noe du ikke har vært oppmerksom på eller tenkt på før?

Gjennomfør alle modulene!

Fagstoff og henvisninger til lovverk og veiledere er fordelt i de ulike modulene. Innhold i hver av modulene har overføringsverdi uansett hvor du jobber. Det anbefales derfor at du gjennomfører alle modulene for å få fullt faglig utbytte.

Sammen med andre

Opplæringsprogrammet anbefales å gjennomføre i fellesskap med andre. Refleksjonsspørsmål innbyr til gode diskusjoner og deling av erfaringer. Dette kan være nyttig i undervisningssammenheng, på avdelingsmøter, fagsamlinger og lignende. Alternativt kan opplæringsprogrammet gjennomføres individuelt, men du vil da gå glipp av verdifull dialog.

Gjennomføring i fellesskap kan gjøres på mange måter, men se gjerne eksempel på hvordan de har gjort dette i en tjeneste i Søndre Land kommune: Gruppeopplæring i “Sett, hørt og forstått” i Søndre Land – Kompetansebroen

Illustrasjonsbilde fra opplæringsprogrammet Sett, hørt og forstått
Illustrasjonsbilde fra programmet. Foto: USHT Innlandet (Oppland)
Flere aktueltsaker