Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Nye regionale sentre for kjønnsinkongruens i Helse Sør-Øst

Tre regionale sentre for kjønnsinkongruens er nå etablert i Helse-Sør Øst (HSØ). Dette er Regionalt senter for kjønnsinkongruens voksne Ahus (RSKi voksen Ahus), Regionalt senter for kjønnsinkongruens barn og unge Ahus (RSKi Ahus barn og unge) og Regionalt senter for kjønnsinkongruens Sykehuset i Vestfold (RSKi Sykehuset i Vestfold). Målet med etableringen av de regionale sentrene er å gjøre helsetilbudet mer tilgjengelig der hvor pasientene bor.

Symbol av transkjønnede og silhuetter av mann og kvinne av tre på blå bakgrunnIllustrasjon: Shutterstock

Tilbud og samarbeidspartnere

Tilbudet retter seg mot personer som definerer seg utenfor samfunnets kjønnsnormer, med behov for hjelp med sin kjønnsidentitet. Behandlingstilbudet består blant annet av samtaleterapi, utredning og oppfølging. RSKi tilbyr også veiledning om kjønnsinkongruens til barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger, dersom de har pasienter under utredning.

RSKi samarbeider med og henviser ved behov videre til Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK). Andre samarbeidspartnere er bruker- og interesseorganisasjoner, frivillige organisasjoner og kommunehelsetjenesten i regionen.

Mer informasjon om sentrene og deres tilbud finner du her:

Regionalt senter for kjønnsinkongruens voksen Ahus – Akershus universitetssykehus HF

Regionalt senter for kjønnsinkongruens barn og unge – Akershus universitetssykehus HF (ahus.no)

Regionalt senter for kjønnsinkongruens – Sykehuset i Vestfold HF (siv.no)

Flere aktueltsaker