Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Vestfold

Pasientforløp for Kols er oppdatert

Pasientforløpet for kols skal sikre god kvalitet og lik praksis på utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging hos pasienter med kols.

Illustrasjon av en pc, medisinsk teknisk utstyr og ipad.Illustrasjon: Sykehuset i Vestfold

Mange pasienter får oppfølging både på sykehus og i kommunen. Spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten samarbeider for at overgangene mellom sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten skal være trygge og forutsigbare, og at kvaliteten på behandling og oppfølging skal være god.

Informasjon fra Sykehuset i Vestfold om eKols og kurs for pasienter som har en kolsdiagnose finner du her.

Flere aktueltsaker