Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Vestfold

Samhandlingsmøte psykiatri og rus

Velkommen til høstens samhandlingsmøte 15. november. Temaet er samhandling om psykiske lidelser og rus hos voksne.

Foto: Shutterstock

Psykiatri er et omfattende fagområde med mange aktører og ulike tilbud. Det kan være utfordrende å navigere seg frem med rett pasient til rett behandling. Ledere, saksbehandlere og behandlere i spesialisthelsetjenesten de kommunale tjenestene innen psykisk helse og rus er invitert til møtet. Vi ønsker å belyse et komplekst og innholdsrikt behandlingstilbud, slik at vi sammen kan finne muligheter og forbedringsområder innenfor behandlingen av psykiske lidelser i helseforetak og kommune.

Vi håper alle kommuners psykisk helsetjeneste og alle legekontor klarer stille med minst en deltaker. Det er ikke krav til påmelding.

Samhandlingsmøte 15. november 2023 18-21
18.00-18.10 VelkommenPKO v/Geir Dunseth
18.10-18.40Innledende innlegg: Hva kan vi tilby til de ulike pasientene?DPS AAT Kommunal psykiatritjeneste
18.40-19.20Gruppesamtaler med kasuistikker: Kasuistikker, gruppedialog og plenumssamtaler. Følge opp selv, spesialisthelsetjeneste eller kommunal psykisk helse?Kasuistikker v/PKO DPS, AAT og kommunal psykiatritjeneste
19.20-19.50  Pause med servering  
19.50-20.10Innledende innlegg Hva kan vi tilby?Alltid behandle rusavhengighet først? Samarbeid med fastlege og kommunalt tilbud?ARA Kommunal psykiatritjeneste rus
20.10-21.00Gruppesamtaler med kasuistikker: Kasuistikker, gruppedialog og plenumssamtaler.Kasuistikker v/PKO ARA, DPS, AAT og kommunal psykiatritjeneste
21.00Takk for i dag – sluttPKO v/Geir Dunseth

Samhandlingsmøtene har vært arrangert 2 ganger årlig de siste 11 årene på sykehuset i Vestfold, og fokuserer på temaer hvor samhandling mellom sykehus og fastleger/kommunehelsetjeneste er sentralt.

Denne gangen er møtet lokalisert i nye lokaler på sykehuset:

Bigroom prosjektrigg, bygg V3, se pil.

Ligger på baksiden av sykehuset, gå mellom bygg W (smertepoliklinikken/BUPA) og psykiatribygget F1/F2.

Ring ved tvil 90025525 (Bror Håvardsrud)

Kart over sykehusområde
Flere aktueltsaker