Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Innlandet

Tid for å planlegge IVARETATT?

Pårørendeundersøkelsen IVARETATT? gjennomføres snart for tredje år på rad. Undersøkelsen er gratis og er et enkelt og nyttig verktøy for kommunene.

Illustrasjonsbilde med IVARETATT?-logoen.Foto: IVARETATT?

Hvorfor bruke IVARETATT?

Pårørendeundersøkelsen IVARETATT? er utformet med bakgrunn i Pårørendeveilederen. Undersøkelsen synliggjør fakta om hva pårørende opplever helt eller delvis ikke fungerer, og områder som fungerer bra. Dette kan hjelpe kommunen i å styrke involvering, samarbeid med og ivaretakelse av pårørende.

Les gjerne denne kronikken som belyser dette ytterligere: Vil vi ivareta pårørende? Verktøyet for kommunene finnes.

Lurt å planlegge

Undersøkelsen er åpen årlig fra 1. desember til 31. mars. Selv om dette er romslig tid viser erfaringer at det kan være lurt å planlegge gjennomføring, for å bidra til at flest mulig besvarer undersøkelsen. Kommunen bestemmer selv om det skal være fokus på undersøkelsen hele denne perioden eller i en litt kortere periode. Det går derfor fint å komme i gang litt senere enn oppstartsdatoen. For å kunne hente ut og benytte resultater fra undersøkelsen, må øverste leder i helse og omsorg signere avtale. Se kontaktinfo lenger ned.

Forankre

Bruk av undersøkelsen bør være kjent og forankret på alle nivå, fra øverste ledelse til den enkelte ansatte i tjenestene, og til relevante råd og utvalg. Én person i kommunen bør ha hovedansvar for gjennomføring av undersøkelsen, samtidig bør det være en felles innsats for å bidra til at pårørende besvarer undersøkelsen. Skal din kommune bruke undersøkelsen, sett deg inn i kortfattet informasjon på hjemmesiden www.pårørendeundersøkelsen.no, slik at du er kjent med hva undersøkelsen går ut på.

Synliggjøre ønsket om tilbakemeldinger

Kommuner som skal benytte IVARETATT? bør på ulike arenaer formidle til kommunens innbyggere hvorfor pårørendes tilbakemelding ønskes. Det kan være fint og viktig for pårørende å vite at resultatene skal brukes til noe. Noen kan være bekymret for å bli gjenkjent gjennom sine svar. Å understreke at kommunen bare får hentet ut anonyme resultater og at det ikke er mulig å se hva en enkeltperson har svart, kan dermed være hensiktsmessig å formidle.

Markedsføre

Kommunen kan benytte undersøkelsens markedsføringsmateriell på ulike arenaer. Husk at pårørende er overalt i kommunen, ikke bare der tjenestemottaker er. Det bør også formidles at både nærmeste pårørende og andre pårørende over 18 år kan besvare undersøkelsen, hvis den de er pårørende til mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.

Vis til undersøkelsens hjemmeside, slik at pårørende har mulighet til å lese om undersøkelsen. Vær med på å informere og oppfordre pårørende du møter til å svare. Deres tilbakemeldinger er viktige for å styrke et godt samspill.

Har du spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt med lene.fossbraten@gjovik.kommune.no

Flere aktueltsaker