Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Østfold

Verdensdagen for selvmordsforebygging 2021!

Å skape håp gjennom handling. Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg

Bilde: LEVE

Å skape håp gjennom handling.
Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg

10. september hvert år markeres verdensdagen for selvmordsforebygging. Verdensdagen for selvmordsforebygging er initiert av International Assosciation for Suicide Prevention (IASP). Det globale mottoet fra IASP for verdensdagen 2021 – 2023 er “Creating Hope Through Action” – Å skape håp gjennom handling!

I Norge er det organisasjonen LEVE (Landsforeningen for etterlatte etter selvmord) som har ansvar for den nasjonale markeringen av verdensdagen! Dette er deres motto for Verdensdagen for selvmordsforebygging 2021: Å skape håp gjennom handling. Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg.

Selvmord er og har gjennom flere år vært et stort samfunnsproblem. For mange er det vanskelig å snakke om sine selvmordstanker. Verdensdagen ønsker å sette fokus på at man sammen kan jobbe for et trygt og åpent samfunn der vi våger å be om hjelp til å leve. Tallene er høye og fokus på selvmordsforebygging er viktig. Verdensdagens budskap er «å skape håp gjennom handling». Sammen kan vi jobbe for et samfunn der vi våger å be om hjelp, og er til stede for de som trenger oss: Vis at du ser – vis at du lytter – vis at du bryr deg.

Forebyggende arbeid

Verdensdagen for forebygging av selvmord er en internasjonal markering. FN markerer Verdensdagen for selvmordsforebygging for å sette søkelys på at forebyggende arbeid fungerer for å redusere antallet selvmord: Verdensdagen for selvmordsforebygging (WHO).

Her finner du nyttige lenker fra FN/WHO om du ønsker å vite mer om selvmord i en internasjonal sammenheng:

Den gule sløyfen er det globale symbolet på Verdensdagen for selvmordsforebygging. Bilde: Shutterstock

Selvmord i Norge

I 2020 ble det i Norge begått 639 selvmord. I 2019 var tallet 650. To av tre er menn. Hvert år dør det i Norge omtrent seks ganger så mange personer i selvmord som i trafikken. På verdensbasis er det mellom 800.000 og 1.000.000 selvmord i året – det er mer enn krig og væpnede konflikter (ca. 300.000) og vold og mord (ca. 500.000).

Norge var et av de første land i verden som utarbeidet nasjonale handlingsplaner for forebygging av selvmord. Handlingsplanene fra regjeringen har til dels rettet seg mot mennesker med høy risiko for selvmordsatferd, men målsettingen har også vært å bedre samarbeid med mediene for å formidle saklig informasjon og opplysning til befolkningen. Handlingsplanen for 2020 – 2025 heter “Ingen å miste”, og kan leses her.

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) er det nasjonale kompetansesenteret for selvmordsforskning og selvmordsforebygging. NSSF står bak utgivelsen av tidsskriftet Suicidologi som distribueres til interesserte for å øke kunnskapen om årsaker til selvmord og hvordan selvmord kan forebygges.

Her finner du nyttige lenker for å få vite mer om selvmord og selvmordsforebygging i Norge:

Podkast om selvmord og selvmordsforebygging

I podkasten «Folk & Fag» fra Sykehuset Østfold publiseres det 10. september en episode hvor tema er selvmord og selvmordsforebygging. I podkastepisoden møter vi psykologspesialist Kim Larsen som har jobbet med selvmordsforebygging i Sykehuset Østfold i over 15 år. I episoden kan du høre mer om fenomenet selvmord og selvmordstanker, litt om hvordan arbeidet med selvmordsforebygging foregår i Sykehuset Østfold og hvordan enkeltpersoner kan hjelpe til med å forebygge selvmord.

Hør episoden her:

I podkastserien «Pia og psyken» snakker psykologspesialist, Tormod Stangeland om viktigheten av å snakke om selvmord blant unge.

Hør podkastepisoden her:

Verdensdagen markeres i Norge

Alle som ønsker å vise sin støtte til det viktige samfunnsarbeidet rundt selvmord og selvmordsforebygging er velkomne til å tenne lys på verdensdagen 10. september. Årets fysiske lysmarkering finner sted på St.Hanshaugen i Oslo. Du må melde deg på via følgende lenke. Det er organisasjonen LEVE som har ansvar for arrangementet.

LEVE inviterer også til å tenne et lys sammen med dem – der du er – fredag 10. september kl. 2000. I tillegg gjennomføres det en rekke arrangementer rundt om i Norge. Les mer på LEVE sine sider.

Enkelte helseforetak har egne markeringer denne dagen. Sykehuset i Vestfold vil markere dagen med foredrag om selvmordsforebygging på sitt fredagsmøte. De vil også være med på samlingen «du er ikke alene», som er en støttemarkering som støtter etterlatte etter selvmord. Markeringen er finansiert av fylkeskommunen, og er et samarbeid mellom ulike aktører, etater og organisasjoner i fylket; politi, brannvesen, kirke, ambulanse, LEVE, sykehus mfl. Sykehuset har i tillegg fokus på kompetanseheving om selvmordsforebygging i september, hvor alle ansatte ved den største psykiatriske døgnavdelingen skal få tilbud om undervisning i dette tema. Ved Ahus har Akuttpsykiatrisk avdeling hatt fokus på selvmordsforebygging i internundervisningen igjennom uken, og skal ha en markering i avdelingen på selve verdensdagen for forebygging av selvmord.

Bilde: LEVE

Ingen å miste 

Vi har ingen å miste.
Ingen.
Hvert eneste menneske som tar sitt eget liv
etterlater seg et tomt rom som ingen andre kan flytte inn i.

Vi vil alltid savne en latter ved bordet.
Vi vil alltid mangle en stemme i koret.

Vi bærer både lys og mørke i oss, vi mennesker.
Mørket kan vokse seg stort og legge seg tungt over livet.

Slik at du tror det er natt, selv om det er dag.
Slik at du tror alt er meningsløst, selv om det finnes mening.
Slik at du tror alt er håpløst, selv om det finnes håp.

Hvert år tar mange hundre mennesker sitt eget liv.
Hvert år blir mange hundre rom stående tomme i huset vi alle bor i.

Det er så vondt at det ikke er til å forstå.

Vi må gjøre livet til å leve med for dem som strever.
Denne planen handler om det.
Den handler om å høre hjemme og høre til.
Den handler om å bli sett slik du er og der du er.
Den handler om å søke hjelp og få hjelp som hjelper.
Den handler om å mestre oppoverbakkene og nedoverbakkene i livet.

Vi bærer både lys og mørke i oss, vi mennesker.
Lyset finnes, selv om mørket har vokst seg stort.

Så lev litt lenger.
Pust litt mer.
Til du ser meningen.
Til du finner håpet.
Til natta blir til dag.

 For det blir den.

Fra regjeringens handlingsplan.

Flere aktueltsaker