Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Vestfold

Videreutdanning i forsvarlig legemiddelhåndtering

Universitet i Sørøst-Norge tilbyr videreutdanning i forsvarlig legemiddelhåndtering med 15 studiepoeng. Studiet vil gi sykepleiere mer kompetanse innen risikokartlegging, ansvarsfordeling og forbedringsarbeid på egen arbeidsplass.

Legemiddelhåndtering er et av område det er behov for forsterket kompetanse blant sykepleiere og vernepleiere. Bevissthet om risiko og det å unngå å skade pasientene er det viktig å fokusere på. Tilberedning, istandgjøring og administrering av legemidler er en stor del av arbeidsoppgavene til de fleste sykepleiere og vernepleiere.

Forskning har vist at det er her to av tre feilmedisineringer skjer ifølge Alma Mulac, postdoktor i Farmasi ved Universitet i Oslo. Les studieinformasjon og søk om opptak på videreutdanning i forsvarlig legemiddelhåndtering på Universitetet i Sørøst-Norge.

Flere aktueltsaker