Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Aldring, alkohol og legemidler

Alle som jobber med eldre
Ca. 45 min
Bilde av eldre mann som med tabletter i håndenFoto: Shutterstock

Eldre drikker mer alkohol enn tidligere. I kombinasjon med legemidler kan det få alvorlige konsekvenser. Aldring, alkohol og legemidler er et digitalt kurs utviklet av Kompetansesenter for rusfeltet (KORUS). Kurset gir deg som jobber med eldre grunnleggende kunnskap og kompetanse til å snakke om temaet.

Kurset formidler grunnleggende kunnskap om bruk av alkohol og legemidler hos eldre, og hvordan man kan bevisstgjøre og motivere eldre til å ta forebyggende og helsefremmende valg.

Kurset krever innlogging og registrering på KORUS sine sider.

Om KORUS

KORUS (Kompetansesenter for rusfeltet) består av syv regionale sentre med til sammen 130 ansatte som jobber med å ivareta, styrke, bygge opp og formidle fagkompetanse på rusfeltet. Oppdragsgiver er Helsedirektoratet.

KORUS tilbyr kurs, opplæring, fagsamlinger og konferanser, etablerer og drifter faglige nettverk og bistår med fagutvikling og veiledning knyttet til avhengighet, rus og folkehelse.

KORUS jobber med temaer som aldring og rus, ansvarlig alkoholhåndtering, ungdom og rus, overdose, tidlig innsats, motiverende intervju, spillavhengighet og arbeidsliv og rus.

KORUS tilbyr tjenester til:

  • kommuner
  • fylkeskommuner
  • spesialisthelsetjenesten