Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Aldring, eldrehelse og utviklingshemning

Helse- og omsorgspersonell som gir tjenester til eldre personer med utviklingshemning, og pårørende
Ca. 2,5 timer
Illustrasjon: Aldring og helse

Dette kurset gir basiskunnskap om aldring og helse hos personer med utviklingshemning. Kurset handler om aldringsprosessen, helse og funksjonsendringer, dokumentasjon av endringer samt tilrettelegging slik at eldre med utviklingshemning sikres faglig forsvarlig og personsentrert oppfølging.

Kurset tar først og fremst for seg situasjoner knyttet til personer som bor i eget hjem, ikke sykehjemspasienter. 

E-læringen består av seks temaområder:

  • Aldersforandringer og nedsatt funksjon
  • Fysisk helse og aldersrelaterte sykdommer
  • Psykisk helse i eldre år
  • Observasjon, kartlegging og dokumentasjon
  • Personsentrert miljøarbeid

Målgruppe

Målgruppen er helse- og omsorgspersonell som gir tjenester til eldre personer med utviklingshemning. Pårørende til personer med utviklingshemning kan også ha nytte av kurset.

Det anbefales at helse- og omsorgspersonell uten helsefaglig grunnutdanning tar kurset Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklingshemming først.

Det kan være nyttig at flere medarbeidere tar kurset samtidig. Da kan dere drøfte innholdet, knytte temaene til egen arbeidshverdag og reflektere tverrfaglig over faglige problemstillinger. 

Kursets oppbygging

Kurset består av en introduksjon, seks fagmoduler og en avslutning om hvordan du kan øke kompetansen ytterligere. Vi anbefaler at du tar modulene i den rekkefølgen de er satt opp. Modulene består av tekst, videoer, illustrasjoner og oppgaver. 

Estimert tidsbruk for hele kurset er 2,5 timer.

Kursbevis

For å få kursbevis må du ha gjennomført alle modulene, gi en kort evaluering  av kurset og skåre 70 prosent eller høyere på en sluttest. Når du har bestått kurset, får du tilsendt et kursbevis på e-post. Kursbeviset kan også lastes ned fra kurssiden. 

Dette kurset har egen innlogging med mulighet for kursbevis. Hvis du klikker “Merk som fullført” hos oss, vil du ikke få opp kursbevis på “Min side.” Kurset gir dermed ikke mulighet for kursbevis fra Kompetansebroen.

På Aldring og helse sine sider får du tilsendt kursbevis på e-post når du har bestått kursets slutt-test. Du må da gjennomføre alle modulene, gi en kort evaluering  av kurset og skåre 70 prosent eller høyere på en sluttest. I tillegg vil alle dine kursbevis ligge i din mappe inne i Aldring og helses e-læringsplattform. Kursbevisene dine finner du ved å trykke på «vaffelen» på oppgavelinja øverst på kurssiden.  

Når du trykker på denne «vaffelen», vi du få opp et kursbevis-ikon du kan klikke på for at dine kursbevis skal vises.

Lykke til!