+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Ambix Activ - bilde fra e-læringskurset

Ambix Activ infusjonspumpe

Ambix Activ er en infusjonspumpe som brukes til intravenøse infusjoner, for eksempel parenteral ernæring og antibiotikabehandling.

Målgruppen er sykepleiere i kommunehelsetjenesten.

Kurset er utviklet av: Hanne Christine Huse Brubakken og Renate Magnussen, Ambulerende sykeleieteam, Avdeling samhandling og helsefremmende, Akershus universitetssykehus HF.

Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre kurset. Kontroller med lederen din om det stilles ytterligere krav til opplæring før du kan ta apparatet i bruk.