Foto: Skjermdump fra e-læringskurset

Antibiotika i helsetjenesten

Målet med kurset er å øke sykepleieres kunnskap om hvordan de kan bidra til riktigere antibiotikabruk.

Antibiotikaresistens er et globalt helseproblem. Utvikling og spredning av resistens kan hindres ved smitteverntiltak og nøktern antibiotikabruk. I nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) januar 2016, settes det mål om 30 % reduksjon i bruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus innen 2020.

Kurset er utviklet for sykepleiere i sykehus, men er også relevant for sykepleiere i kommunehelsetjenesten.

Finn også mer informasjon og veiledere innen smittevern i helsetjenesten på FHI sine sider.

Course Content