+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Åpen dialog – en terapeutisk tilnærming og behandlingsform

Målsetting med kurset er å få en innføring i hva Åpen dialog er og hvilke hovedprinsipper som anvendes ved bruk av tilnærmingen.

Målgruppen er helsepersonell, pasienter, brukere, pårørende og andre som arbeider og/eller har en relasjon til mennesker i psykiske kriser. 

Det tar 20 minutter å gjennomføre kurset.