+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Bilde fra e-læringsprogrammet

Artrose

Kurset består av fem korte filmer, oppsummeringer og diskusjons-/refleksjonstemaer. Filmene kan ses samlet eller enkeltvis.

Behandlingsanbefalingene presenteres av personer med ulik helsefaglig bakgrunn og med kompetanse fra primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og forskning.

Målgruppen er leger og annet helsepersonell. Hensikten med kurset er å gi en rask oppdatering på de viktigste behandlingsanbefalingene ved artrose.

Det er utviklet av forsker og fysioterapeut Nina Østerås ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR).